Pagina opties

Groter

Voorontwerp

Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied en het doen van onderzoek. Daarbij komen alle belangrijke aspecten die een plaats in het plan moeten vinden, in beeld. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan.

Dat voorontwerpbestemmingsplan gaat voor vooroverleg naar de provincie en andere overheidsinstanties en ligt 6 weken, zowel digitaal als op papier, ter inzage voor inspraak door belanghebbenden. De gemeente kondigt dit aan in de Staatscourant en het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en zet een servicebericht onder de gemeenteberichten in de Eyckelbergh.

Het voorontwerpbestemmingsplan is te bekijken op de website RoPubliceer Bergeijk en op de landelijke website van het ministerie www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van een plan in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch 0497 - 551 455 of via de receptie.