Pagina opties

Groter

Kempisch sport- en beweegakkoord

In de Kempen vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. We hebben dan ook de ambitie om samen met partners een Kempisch sport- en beweegakkoord te realiseren. Wat houdt dat precies in? In een sport- en beweegakkoord maken we afspraken over hoe we met elkaar de ambities voor en / of met sport en bewegen in De Kempen kunnen realiseren. Daarbij is sport niet alleen een doel, maar wordt ook gekeken hoe sport als middel ingezet kan worden. Bijvoorbeeld een fietsstimulatieplan en het creëren van een gezonde werkplek.

Sportformateurs begeleiden proces in de Kempen:

De Kempengemeenten worden begeleidt door sportformateurs Miriam van Moll en Johan Vermeulen, namens Sportservice Noord-Brabant. Zij zijn voor de Kempen als onafhankelijk procesbegeleider aangesteld en kijken er naar uit alle partijen in De Kempen in het proces te begeleiden en tot een gedragen Kempisch sport- en beweegakkoord te komen.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale of regionale invulling:

De realisatie van een Kempisch sport- en beweegakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ dat in 2018 werd gesloten. Daarin staan vijf ambities centraal:

  • inclusief sporten en bewegen;
  • duurzame sportinfrastructuur;
  • vitale sport- en beweegaanbieders;
  • positieve sportcultuur;
  • van jongs af aan vaardig bewegen