Pagina opties

Groter

Klimaatadaptatie

Logo Kennisportaal Ruimtelijke AdaptatieHet klimaat is aan het veranderen en leidt tot een toename van extreme regenbuien, lokale overstromingen en langdurige droge en hete perioden. Als we niets doen kan dit leiden tot maatschappelijke, economische en volksgezondheidschade. Om er voor te zorgen dat onze leefomgeving ook in de toekomst gezond en veilig blijft, heeft het Rijk in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld.

Dit plan bevat een aantal concrete acties om onze dorpen en steden klimaatbestendig te maken, zoals:

  • Kwetsbaarheid in beeld brengen - 2019
  • Risicodialoog voeren en strategie opstellen - uiterlijk 2021
  • Uitvoeringsagenda opstellen - uiterlijk 2021

Meer informatie over klimaatadaptatie is te vinden op Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie