Pagina opties

Groter
RSS

22 partijen tekenen Kempisch Preventieakkoord

Op 7 juni tekenden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen met 18 andere partijen het Kempisch Preventieakkoord. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in de Kempengemeenten te bevorderen. 

Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn… We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin samen op te trekken kunnen we dit gemakkelijker en leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een steuntje in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. Het Kempisch Preventieakkoord bevat 30 afspraken tussen partijen op het gebied van preventie, gezondheidszorg, cultuur en participatie. De afspraken zijn tot stand gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten die in de afgelopen maanden zijn georganiseerd vanuit de Kempengemeenten. Ook in de komende jaren is er nog ruimte voor nieuwe ideeën en afspraken. 

Met het Kempisch Preventieakkoord  willen de gemeenten de samenhang vergroten tussen de bestaande inzet op preventie vanuit de projecten #Kempenbranie, Kansrijke Start, Eén tegen eenzaamheid en het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Vanuit het Rijk wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de in het akkoord gemaakte afspraken indien nodig een extra impuls te geven.
De partijen die het akkoord hebben ondertekend zijn (in alfabetische volgorde):

 •  Be Fit Center Bergeijk
 • Bibliotheek De Kempen
 • Coöperatieve vereniging huisartsen PoZoB
 • De Vitaliteitspraktijk
 • Dorpsraad Wintelre, gemeente Eersel
 • FeelGoodClub BoukeSport
 • Foodescapebox
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • Leefstijlcoach Recy
 • Leef Gezond Coaching
 • Maatschappelijke Dienst Kempengemeenten (incl. CJG+ de Kempen)
 • Novadic-Kentron
 • Nummeréén Kinderopvang 
 • Verloskunde Bergeijk
 • Verloskundigenpraktijk In de Kempen
 • Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden/Bergeijk
 • Watdeboerwelkent
 • Zuidelijk Toneel

Ook in de komende jaren is het nog mogelijk om aan te sluiten bij het Kempisch Preventieakkoord. Neem hiervoor contact op via kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl