Pagina opties

Groter
RSS

Aanslag-/beschikkingsbiljet WOZ / Onroerende-Zaakbelastingen / Forensenbelasting / Reclamebelasting 2020

Infographic aanslagen

Deze week valt bij u het aanslag-/beschikkingsbiljet WOZ / Onroerende-Zaakbelastingen / Forensenbelasting / Reclamebelasting 2020 in de bus.

De dagtekening van deze aanslag is 27 februari 2020 en de vervaldatum is 31 maart 2020. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen. Het is ook mogelijk om de aanslag contant of via pin te betalen aan de balie in het gemeentehuis. Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 10 termijnen van hun rekening afgeschreven met als 1e termijn eind maart 2020. Iedere volgende termijn zal aan het eind van elke maand geïnd worden. Op de aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt.

Als u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u deze aanvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken of via www.bergeijk.nl/automatische-incasso.

Deze aanslag is tevens uw beschikkingsbiljet waar de WOZ-waarde op vermeld staat. Gelieve deze goed te bewaren aangezien u die volgend jaar nodig hebt voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen via www.mijnoverheid.nl

Wij bieden u deze mogelijkheid. Indien u het vinkje in mijnoverheid hebt aangezet bij de gemeente Bergeijk ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen vanaf nu via uw berichtenbox van mijnoverheid.nl. Hebt u dit nog niet gedaan maar u zou dat wel graag willen ga dan naar www.mijnoverheid.nl en zet het vinkje aan bij Gemeente Bergeijk. Dan krijgt u de volgende aanslag gemeentelijke belastingen ook in uw berichtenbox.