Pagina opties

Groter
RSS

Aanslagbiljet Afvalstoffenheffing/Rioolheffing 1e periode 2021 (januari t/m april)

Deze week valt bij u het aanslagbiljet Afvalstoffenheffing/Rioolheffing 1e periode 2021 in de bus.

De dagtekening van deze aanslag is 29 mei 2021 en de vervaldatum 30 juni 2021. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen via een bankopdracht of telebankieren.

Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 4 termijnen van hun rekening afgeschreven en wel op de data 31 mei, 30 juni, 31 juli en 31 augustus 2021. Op uw aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt.

Als u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u deze aanvragen via www.bergeijk.nl/automatische-incasso

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken via telefoonnummer 0497 - 551 455

Mijn overheid

Uw aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen via www.mijnoverheid.nl Wij bieden u deze mogelijkheid. Indien u het vinkje in mijnoverheid hebt aangezet bij de gemeente Bergeijk ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen via uw berichtenbox van mijnoverheid.nl.

Hebt u dit nog niet gedaan maar u zou dat wel graag willen ga dan naar www.mijnoverheid.nl en zet het vinkje aan bij Gemeente Bergeijk. Dan krijgt u de volgende aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox.