Pagina opties

Groter
A A
RSS

Actie saneren asbestdaken tot 35m2

Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. De verwachting is dat de regering asbestdaken per 2024 helemaal wil gaan verbieden. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om asbestdaken spoedig te verwijderen. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil middels een speciale actie de sanering van asbestdaken tot 35 m² per kadastraal perceel in de gemeente stimuleren.

Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie dat er geen asbest meer mag zitten in nieuwe producten omdat  asbest schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast zijn eigenaren van panden met asbesthoudende daken meestal niet meer geheel verzekerd (opstal en inboedel) bij o.a. brand of andere calamiteiten. Als het verbod op asbestdaken in 2024 doorgaat dan dient de gemeente handhavend op te treden op plekken waar nog steeds asbesthoudende daken liggen. Vanwege deze noodzaak heeft de gemeente Bergeijk als doel om zo veel mogelijk te saneren vóór 2024.

Onderscheid kleine en grote daken

Bij het saneren van asbestdaken dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen kleine en grote asbestdaken. Eén dak of meerdere kleinere daken met een totaal van 35 m2 per kadastraal perceel mogen onder bepaalde voorwaarden zelf worden verwijderd. Daken met een oppervlakte van meer dan 35 m2 moeten door een erkend saneringsbedrijf worden verwijderd. Daardoor kunt u helaas nu niet deelnemen aan deze actie.

Deelnemen aan de actie
Aan de hand van luchtfoto’s heeft de gemeente Bergeijk een inventarisatie gemaakt van asbestverdachte daken tot 35 m2. Als uit deze inventarisatie is gebleken dat u in het bezit bent van een asbestverdacht dak, dan zult u op zeer korte termijn per post een brief van ons ontvangen. Dit is een uitnodiging om deel te nemen aan deze actie. In deze uitnodigingsbrief wordt o.a. de actie uitgelegd, aangegeven onder welke condities meegedaan kan worden en hoe u zich kunt aanmelden.

Geen brief ontvangen maar toch het vermoeden dat uw dakbedekking asbesthoudend is?

  • Indien u vóór 1 december 2018 geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen maar u wel het vermoeden heeft dat u in het bezit bent van een asbestdak tot 35 m2 dan verzoeken wij u het registratieformulier in te vullen op www.bergeijk.nl/asbestactie. Indien gewenst kan één van onze asbestspecialisten uw dak komen inspecteren. In geval van asbest kunt u zich alsnog aanmelden voor deelname aan deze actie.

Hoe gaan wij u helpen?

  • Informeren over hoe u de asbesthoudende golfplaten verwijdert en inpakt;
  • Met uw registratie voor deelname aan deze actie voldoet u aan de verplichte sloopmelding;
  • Gratis beschikbaar stellen van beschermende kleding en inpakmateriaal (big-bags);
  • Aan huis ophalen van het ingepakte asbesthoudende materiaal op een afgesproken datum.

Wanneer vindt de actie plaats?

  • Voor 1 december kunnen inwoners met een verdacht asbestdak tot 35 m2 per kadastraal perceel een uitnodiging per post ontvangen met het verzoek deel te nemen aan deze actie;
  • Tot medio januari 2019 kunnen inwoners zich aanmelden via www.bergeijk.nl/asbestactie;
  • Van februari tot medio maart 2019 zullen alle deelnemers een e-mail ontvangen waarin de deelname aan deze actie wordt bevestigd. Verder zal er uitleg worden gegeven over hoe de golfplaten verwijderd en ingepakt dienen te worden. Aan alle deelnemers zullen gratis beschermende kleding en inpakmateriaal beschikbaar worden gesteld;
  • In april 2019 zal de gemeente Bergeijk de verwijderde en ingepakte asbesthoudende golfplaten bij de deelnemers ophalen. Over de exacte datum zullen de deelnemers per e-mail worden geïnformeerd.

Duurzame energie
Het vernieuwen van uw dak kan gelijk een mogelijkheid zijn tot het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van een duurzaam leven (asbest eraf, zonnepanelen erop). In de gemeente Bergeijk is subsidie beschikbaar voor energieopwekkende installaties. Voor meer informatie en het aanvragen van subsidie kunt u terecht op www.bergeijk.nl/subsidieregeling.

Meer informatie

Meer informatie over het verwijderen van asbest en deze specifieke actie kunt u vinden op  www.bergeijk.nl/asbestactie of neem contact op met de gemeente Bergeijk 0497-551455.