Pagina opties

Groter
RSS

Corona: Statement College nav bekendmaking kabinet 25 september 2020

Op 25 september 2020 heeft Minister President Rutte bekend gemaakt dat ook onze regio van het kabinet de status ‘zorgelijk’ heeft gekregen. De status ‘zorgelijk’ krijgen regio’s waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de 50 komt. Voor Bergeijk ligt dit getal nog hoger.

Dit betekent dat er voor onze regio een maatregelenpakket is afgekondigd. Dit is niet voor niets! De burgemeesters van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant, waartoe ook Bergeijk behoort, maken zich zorgen over de stijgende cijfers van besmettingen. We mogen niet verslappen.

Het virus verspreidt zichzelf niet maar dat doen wij zelf. Laten we met elkaar zorgen dat de besmettingen zo snel mogelijk afnemen. We rekenen op ieders inzet.

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Bergeijk