Pagina opties

Groter
RSS

Coronamaatregelen: Gebouwen van groot belang en doorstroomlocaties

Crowdmanagement in de winkelstraat

Hieronder vind je informatie over de regionale afspraken over ontheffing voor samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio en het aantal toegestane bezoekers per doorstroomlocatie.


Ontheffing voor samenkomsten in gebouwen van groot belang in de regio

Op dinsdag 29 september zijn voor het hele land nieuwe maatregelen ingegaan. Daarbij is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio een ontheffing kan verlenen. De ontheffing gaat over de bepaling dat er, bij samenkomsten in gebouwen, per zelfstandige ruimte maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.

Gezien de ernst van de situatie en in de geest van de maatregelen is de voorzitter zeer terughoudend met het verlenen van ontheffingen. We benadrukken dat we vooral willen oproepen om drukte te vermijden.

Het proces

Ben je toch van mening dat een door jou georganiseerde samenkomst in aanmerking zou moeten komen voor een ontheffing? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Beschrijf in die aanvraag:

  • waarom er sprake is van een groot belang;
  • waarom dit belang geldt voor de regio;
  • waarom de activiteiten die plaatsvinden in het gebouw, niet op een andere manier binnen de kaders van de noodverordening kunnen plaatsvinden;
  • hoe voldaan zal worden aan alle bepalingen zoals die zijn opgenomen in de noodverordening.

De ontheffingsmogelijkheid is primair gericht op de culturele sector. De mogelijkheid is niet gericht op horeca-inrichtingen. 

De gemeente toetst de aanvraag en adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit.

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de gemeente.

Aantal bezoekers per doorstroomlocatie

Op dinsdag 29 september zijn voor het hele land nieuwe maatregelen ingegaan. Daarbij is bepaald dat de veiligheidsregio’s voor zogenaamde ‘doorstroomlocaties’, het maximaal aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten vaststelt. Met een doorstroomlocatie wordt een locatie bedoeld waarbij een doorstroom is van bezoekers, zoals in dierentuinen, kermissen, bibliotheken en musea. Detailhandel zijn hiervan uitgezonderd, mits zij deurbeleid hanteren zodat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Beheer je zo’n doorstroomlocatie in de regio Zuidoost-Brabant? Meld je dan bij de gemeente met een voorstel voor het maximaal aantal bezoekers. Houd hierbij rekening met de maatregelen die zijn vastgesteld in de noodverordening.

De gemeente toetst het voorstel en hanteert daarbij de rekennormen van Event Safety Institute (zie bijlage). De gemeente adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit.

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de gemeente.