Pagina opties

Groter
A A
RSS

Dienstverlening Bergeijk scoort goed in burgerpeiling

Logo gemeente Bergeijk

Eén keer per drie jaar laat de gemeente een onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening uitvoeren. We vinden het belangrijk om deze uitkomsten te vertalen in ons beleid en om het elke dag een beetje beter te doen. Net als in 2015 scoren we ook nu weer boven de landelijke standaard.

Het onderzoek  is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten zijn gebaseerd op de meningen van bijna 1.500 mensen die de tijd hebben genomen om de burgerpeiling in te vullen. De vragenlijsten zijn per kern afgenomen, waardoor we een duidelijk beeld van iedere kern krijgen. Met een respons van 34% zijn de resultaten betrouwbaar te noemen.

Op hoofdlijnen wordt door de inwoners op alle thema’s een ‘ruim voldoende’ als cijfer gegeven. Afgezet tegen de benchmarkgemeenten zijn de cijfers van Bergeijk op alle thema’s hoger dan gemeenten met een gelijke gemeentegrootte (<25.000 inw.) en hoger dan alle aan de benchmark deelnemende gemeenten. Ten opzichte van 2015 zijn lichte accentverschillen te constateren. Twee thema’s zijn gelijk gebleven (relatie inwoner-gemeente, alle inspanningen gemeente) op één thema is er een lichte daling (Woon- en leefklimaat) en twee thema’s zijn licht gestegen (dienstverlening, zorg en welzijn).

Naast bovengenoemde thema’s is ook een aantal vragen opgenomen in de enquête dat een beeld geeft over (drugs) criminaliteit en ondermijning. Zo geeft 84% van de respondenten aan nooit overlast te ervaren van drugshandelaren of drugsgebruikers. 82% geeft aan nooit  in zijn of haar buurt drugsproductie of drugshandel te hebben gezien (in de afgelopen 6 maanden). Het aantal overlastmeldingen dat bekend is bij de gemeente is aanzienlijk lager dan uit de resultaten van de burgerpeiling naar voren komt.

Rapport burgerpeiling Bergeijk 2018

In vergelijking met alle andere gemeenten (35) in Nederland die in 2018 een burgerpeiling hebben uitgevoerd is de gemeente op bijna alle hoofdthema’s terug te vinden in de top 5 (voor het onderdeel Woon- en leefklimaat staan we op 8). Op het thema relatie-inwoner is de gemeente Bergeijk terug te vinden op een prachtige tweede plaats.

In de enquête zijn vragen gesteld over de thema’s: woon- en leefklimaat, relatie tussen inwoners en bestuur, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn en veiligheid-ondermijning. Er is daarbij gebruik gemaakt van een landelijke (standaard) vragenlijst om een vergelijking met meerdere gemeenten mogelijk te kunnen maken.

Totaaloverzicht thema´s burgerpeiling in vergelijking met Nederland, benchmark <25.000, 2015 en 2018