Pagina opties

Groter
RSS

Extra uren en andere wijzigingen voor het peuterprogramma

Nummereen, het kind op de eerste plaats

Om kinderen nog meer een gelijke start te geven op de basisschool, wordt vanaf 1 januari 2021 het peuterprogramma uitgebreid. Peuters met een risico op een achterstand volgen 4 dagdelen van 4 uur het peuterprogramma per week; nu is dat 4 dagdelen van 2,5 uur. Ook voor peuters zonder een risico op een achterstand wordt het programma vanaf 1 januari 2021 uitgebreid. Deze peuters volgen 2 dagdelen van 4 uur het peuterprogramma per week, in plaats van 2 dagdelen van 2,5 uur. Naast de extra uren peuterprogramma voor de kinderen wordt er ingezet op de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en op het verbeteren van het peuterprogramma.

Extra uren vanaf 1 januari 2021

Nummereen heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronacrisis. Zij boden noodopvang aan in de Kempen. Het was hierdoor niet haalbaar om het peuterprogramma per 1 augustus 2020 uit te breiden.

Bijdrage wordt inkomensafhankelijk 

De gemeente draagt bij in de kosten van het peuterprogramma voor kinderen met een risico op een achterstand. De gemeente draagt ook bij in de kosten voor het peuterprogramma voor kinderen zonder risico op een achterstand, wanneer de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze ouders/verzorgers betalen nu nog een vaste bijdrage voor het peuterprogramma. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze bijdrage, net als in omliggende gemeenten, inkomensafhankelijk. Ouders van peuters die gebruik maken van het peuterprogramma worden over de wijzigingen persoonlijk geïnformeerd door Nummereen.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met de gemeente Bergeijk (0497-551 455) of met Nummereen (0497-517 814).