Pagina opties

Groter
RSS

Flinke stormschade in Bergeijk

Tijdens de storm omgevallen boom met hierop een aantal kinderen

De Meld- en Herstellijn van de gemeente Bergeijk stond de afgelopen dagen roodgloeiend. In totaal zijn er nu zo’n 200 meldingen over schade aan bomen binnengekomen. In 95% van de gevallen betreft het meldingen over gemeentelijke bomen.

De schade is het grootst in Luyksgestel en in Bergeijk ’t Hof. Drie keer viel een boom op een huis. Ook zijn een aantal auto’s beschadigd door een boom of tak. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk, zo is er ook straatwerk ontwricht. Het is op dit moment nog niet duidelijk om welk totaalbedrag het gaat.

De gemeente is bezig om de schade te inventariseren en zo snel mogelijk op te lossen samen met een plaatselijke aannemer. Daarbij heeft het absolute prioriteit om eerst de onveilige situaties op te lossen. De afgelopen dagen zijn er omgevallen bomen en (grote) takken opgeruimd die over en naast wegen lagen. Volgende stap is om bomen waarin loshangende takken hangen te gaan snoeien, om te voorkomen dat deze alsnog gaan vallen.

De veiligheid heeft dus onze eerste prioriteit, daarna richten we ons op overige opruimwerkzaamheden, binnen en daarna buiten de bebouwde kom. Hiervoor zal extra capaciteit worden ingezet.

Deze storm betreft een extreme situatie, op bepaalde plekken in Bergeijk werd een windsnelheid van 107 km per uur gemeten. Dat is bijna orkaansnelheid. Onze bomen hebben de afgelopen jaren wel vaker te maken gehad met storm, maar hebben deze altijd getrotseerd. De gemeente voert een actief bomenbeleid. Dat houdt in dat de gemeente periodiek haar bomen laat controleren door een gespecialiseerd bureau en dat er direct actie wordt ondernomen wanneer uit het rapport blijkt dat bomen ziek of beschadigd zijn.

De komende dagen wordt nog meer onweer en storm voorspeld. Mocht u meldingen willen maken, dan kan dat via MijnGemeenteApp (te downloaden op uw telefoon), via de website www.bergeijk.nl/meldenherstel. Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen met het calamiteitennummer 0497-551480.