Pagina opties

Groter
RSS

Geef u mening over afval!

Kroonring aan lantaarnpaal om zaken met plasticafval aan op te hangen

De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk afval gaan halen. U bent een belangrijke spil in de afvalinzameling en dus ook in kringloop van grondstoffen. Daarom vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen om het scheiden van afval mogelijk te maken. Weggooien van grondstoffen is zonde omdat onze aarde niet onuitputtelijk is en grondstoffen op termijn opraken.

Het afvalbeleid van Bergeijk en de andere Kempengemeenten richt zich op het zoveel mogelijk scheiden van afval aan de bron, dus binnen de huishoudens. Doordat u afval gescheiden aanlevert, kunnen er bruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald. Materialen worden opnieuw gebruikt of na bewerking weer ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

We willen daarom graag van u weten hoe u hier over denkt en wat daar volgens u voor nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om afvalscheiding zo makkelijk mogelijk te maken.

Tot maandag 8 juli kunt u de enquête online en anoniem invullen.

Afvalenquête

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.