Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente Bergeijk ontvangt €225.000,- voor de bieb

Niemand minder dan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PvdA-kamerlid Asscher, hebben vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt dat de gemeente Bergeijk in samenwerking met Bibliotheek De Kempen de komende drie jaar kan rekenen op een jaarlijkse uitkering van € 75.000,-.

Bergeijk ontvangt deze middelen naar aanleiding van de motie van Asscher in de Tweede Kamer waarbij hij de regering heeft gevraagd kleine gemeenten te ondersteunen bij het behoud en onderhoud van openbare bibliotheken. Wethouder Stef Luijten werd tijdens de bijeenkomst persoonlijk door de minister gefeliciteerd met deze jaarlijkse financiële ondersteuning.

Motie Asscher

De door PvdA-kamerlid Lodewijk Asscher ingediende motie werd eind 2017 aangenomen. De Tweede Kamer heeft hiervoor in de periode 2019-2021 uit extra cultuurmiddelen een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld. De middelen zijn beschikbaar voor gemeenten zonder openbare bibliotheekvoorziening en voor gemeenten waar een voorziening is die nog niet volwaardig is. Gemeenten konden in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning door een uitgebreid plan in te dienen. Op basis van een beoordelingsronde op locatie heeft minister van Engelshoven 12 gemeenten succesvol beoordeeld, waaronder het voorstel voor de bibliotheekvoorziening in Bergeijk.

Bibliotheek Bergeijk

Sinds juni van dit jaar heeft Bergeijk weer een bibliotheek nadat deze in 2015 verdween. Het terugbrengen van de bibliotheek is voortgekomen uit de wens van de inwoners en daarom besloot de Bergeijkse gemeenteraad vorig jaar unaniem dat een fysieke bibliotheeklocatie terug moest komen. Wethouder Stef Luijten is er van overtuigd dat met deze toegekende Rijksmiddelen aan de bibliotheek een extra kwaliteitsimpuls kan worden gegeven in de periode van 2019-2021. In nauwe samenwerking met Bibliotheek De Kempen zal de komende periode gebruikt worden om de bibliotheek toekomstbestendig te maken en de lokale betrokkenheid te vergroten. Hiervoor zal samen met Bibliotheek De Kempen een programma worden opgesteld.