Pagina opties

Groter
RSS

Groot onderzoek naar gezond ouder worden

Gezond ouder worden, gewoon in je eigen buurt. Hoe kunnen gemeenten, (buurt)organisaties en ouderen samenwerken om daar een bijdrage aan te leveren? De Open Universiteit onderzoekt die vraag samen met vijf gemeenten in zuidoost Nederland, waaronder Bergeijk en Bladel. In april is gestart met een grootschalig buurtonderzoek. Dat moet leiden tot een activerend programma op wijkniveau.

Gezond ouder worden is meer dan fit en vitaal zijn. Volgens de vakgroep Gezondheidspsychologie van de faculteit Psychologie gaat het erom op een fijne en zinvolle manier te kunnen leven, ook op hogere leeftijd. Om te zien hoe 65-plussers daar het best mee geholpen kunnen worden, start de vakgroep een breed programma aan activiteiten in samenwerking met verschillende dorpskernen en stadsdelen.

Afgestemd op buurt en bewoners

In dit project wordt er samengewerkt met vijf gemeenten binnen de regio zuidoost Nederland. Naast Bergeijk en Bladel zijn dat Eindhoven, Heerlen en Voerendaal. Binnen iedere gemeente wordt het activiteitenprogramma ontworpen en getest. In Bergeijk werken de kernen Bergeijk ’t Hof, Luyksgestel en de Weebosch mee aan dit project. Op deze manier proberen de Open Universiteit en de gemeenten een wijkprogramma te ontwikkelen dat ook écht bij een specifieke buurt en zijn inwoners past.

Programma WIJk Actief

Het programma WIJk Actief begon in april met de eerste gespreksrondes waarin de onderzoekers de behoeftes peilen van 65-plussers, vrijwilligers en professionals in de deelnemende buurten en dorpen. Op basis van die input worden vervolgens vanaf september 2022 allerlei activiteiten georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties en verenigingen. De activiteiten zijn sterk verbonden met de wijk of het dorp waarin ze plaatsvinden, met veel aandacht voor samen bewegen en activiteiten in de nabije omgeving.

Het programma zal zich vooral richten op het stimuleren van beweging en/of contacten met buurtgenoten. Maar de bedoeling is ook om ouderen die daar behoefte aan hebben, te helpen om meer digitaal vaardig te worden. Denk bijvoorbeeld aan het leren gebruiken van het internet of omgaan met applicaties zoals WhatsApp of videobellen.

Wetenschappelijk experiment

WIJk Actief is bovenal een wetenschappelijk experiment. Het effect van de activiteiten wordt dan ook nauwkeurig gemonitord. Deelnemers vullen bijvoorbeeld drie keer een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl. In sommige dorpen/buurten beginnen de activiteiten pas in een later stadium, de deelnemers fungeren hier namelijk als controlegroep. Zo kunnen de onderzoekers straks met harde cijfers aantonen wat het effect is van het programma.

Neem voor meer informatie over WIJk Actief contact op met promovenda Lieke Duijsens van de Open Universiteit via Lieke.Duijsens@ou.nl.