Pagina opties

Groter
RSS

Herstel visvijvercomplex De Liskes

Bomen bij De Liskes

Natuurmonumenten: In 2021 knapt Natuurmonumenten in fases het voormalige viskweekvijvercomplex De Liskes in Bergeijk op. Als eerste staat het vrijmaken van de kades op het programma. Later in het jaar zijn de stuwen in het vijvercomplex aan de beurt. Het doel is om de cultuurhistorische waarden te behouden, natuurwaarden te herstellen en (soms weinig beschikbare) water beter te kunnen sturen.

Plaatsmaken op de kades

Op de kades, die de visvijvers van elkaar scheiden en rondom het complex, zijn veel (jonge) boompjes uitgeschoten. Ook aan de randen van de drooggevallen vijvers zijn berken en wilgen gaan groeien. Tevens heeft ook de exoot Amerikaanse vogelkers voet aan de grond gekregen in het terrein. Deze ongewenste begroeiing wordt weggehaald. Dit past bij het historische beeld (openheid) en de natuurdoelstellingen van de vijvers. Bovendien zijn de kades dan weer toegankelijk voor machines die gebruikt worden voor beheer en onderhoud van het terrein. Deze werkzaamheden zijn ook nodig om, later in het jaar, de stuwen en duikers te kunnen vernieuwen en de kades waar nodig te herstellen. Oude markante bomen en enkele wilgenkoepels blijven staan om zo rust-, schuil- en nestplaats te bieden aan vogels, kleine zoogdieren en insecten. De werkzaamheden starten rond 4 januari en zijn naar verwachting 1 maart gereed. De gemarkeerde route is in deze periode niet toegankelijk. Een alternatieve route staat aangegeven op infopanelen bij de ingangen van het gebied.

Vernieuwen stuwen en buizen

De viskweekvijvers zijn door een ingenieus regelsysteem van allerhande waterhuishoudkundige kunstwerken (o.a. stuwen en duikers) met elkaar verbonden. Zo kon in het verleden het water doelgericht in- en uitgelaten worden voor de kweek van vis. Nu gebruiken we de stuwen om, bij een tekort aan water, tenminste enkele vijvers van water te voorzien. Zo blijft (een deel) van het leefgebied beschikbaar voor de soorten die er leven; een aantrekkelijk oord voor moerasvogels als woudaap en roerdomp maar ook voor soorten als de krakeend en de ijsvogel. Door het vernieuwen van de kunstwerken is het voor ons weer mogelijk om de watervoorziening per vijver te regelen, net als in de tijd van de viskwekers. In het najaar van 2021 staat het vernieuwen van de kunstwerken op de planning.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met boswachter Joris Hurkmans van Natuurmonumenten