Pagina opties

Groter
RSS

Informatiebijeenkomsten Nieuwe N69 in november

Eind dit jaar start Boskalis met de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe N69. De afgelopen driekwart jaar heeft Boskalis benut om het ontwerp van de nieuwe verbinding nader uit te werken, de vergunningen aan te vragen en de benodigde onderzoeken (archeologie, niet gesprongen explosieven, ecologie) uit te voeren.

Om u over de aanleg van de Nieuwe N69 te informeren organiseren provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland in november informatiebijeenkomsten in Bergeijk, Veldhoven en Valkenswaard. U bent vrij om te bepalen welke u bezoekt. Op deze avonden neemt de aannemer u mee in het ontwerp, de ruimtelijke inpassing, de planning en de uitvoeringswijze.

Programma

Het zijn vrije inloopbijeenkomsten waar u verschillende onderwerphoeken kunt bezoeken voor een toelichting en in gesprek kunt gaan met de medewerkers van Boskalis en de provincie. Ook kunt u een animatiefilm en geactualiseerde digitale kaart bekijken met de plannen.

In de onderwerphoeken vertellen deskundigen over:

  • Het technisch ontwerp en de vormgeving van de viaducten met de kenmerkende beekdalbruggen.
  • Het natuurinrichtingsplan en de manier waarop de weg naadloos in het landschap op zal gaan en hoe de natuurverbindingen kunnen blijven bestaan.
  • De uitvoeringswijze van de werkzaamheden met o.a. de planning, fasering, bouwlogistiek, en verkeersmaatregelen.

Wanneer

U bent van harte welkom op:

Maandag 11 november

Woensdag 20 november

Woensdag 27 november

Tussen 17.00 en 20.00 uur

Tussen 17.00 en 20.00 uur

Tussen 17.00 en 20.00 uur

Bergeijk

Veldhoven

Valkenswaard

Raadzaal Gemeente Bergeijk

Burgemeester Magneestraat 1

5571 HB Bergeijk

Sondervick College

Gebouw A

Knegselseweg 30,
5504 NC Veldhoven

Informatiecentrum Grenscorridor N69

Braambos 5, Westerhoven

Parkeren:

Aan de voor- en achterkant van het gemeentehuis in Bergeijk

Parkeren:

Eigen Parkeerplaats Sondervick College

Parkeren:

Autobedrijf Huub Smolders
Braambos 1, Westerhoven