Pagina opties

Groter
RSS

InQbator ontvangt subsidie van Stimuleringsfonds

V.l.n.r. Roel Keursten (ThermusA), wethouder Stef Luijten, Ruud Bellemakers (Hobe BV) en Frans Houbraken

Het project InQbator van samenwerkende bedrijven ‘ThermusA B.V.’ en ‘HoBe B.V.’ heeft van het stimuleringsfonds een cofinanciering van € 50.000,- toegewezen gekregen. Luyksgestelnaar Ruud Bellemakers, directeur van Hobe BV, heeft uit handen van wethouder Stef Luijten de cheque voor de cofinanciering ontvangen. Met het project InQbator willen de twee bedrijven een prototype ontwikkelen voor een innovatieve en energiezuinige decentrale drooginstallatie. Deze drooginstallatie richt zich op het composteren van restmeststromen en zuiveringsslib.

Stimuleringsfonds

Het stimuleringsfonds van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) geeft subsidie aan innovatieve plannen van samenwerkende ondernemers.  Het project moet de economie versterken en een effect hebben op langere termijn.  Doordat ondernemers samen een subsidieaanvraag doen ontstaat een uniek project, letterlijk voor- en-door de regio. Ondernemers worden op weg geholpen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Huidige situatie

Nederland is dichtbevolkt en kampt met een overschot aan menselijke en dierlijke reststromen in de vorm van waterzuiveringsslib en mest. Op dit moment worden deze reststromen in centrale verwerkingsinstallaties verwerkt tot organische meststoffen of groene energie en naar het buitenland getransporteerd. Dit omdat er vanuit andere delen van Europa ook veel vraag is naar deze reststromen. Echter wordt hierbij ook veel water getransporteerd (mest en slib bestaat voor 75% uit water). Daarnaast is de huidige manier van composteren allesbehalve optimaal doordat het proces in batches wordt uitgevoerd waarbij grote hoeveelheden lucht nodig zijn. Bij het handmatig vullen en legen komt er dan ook nog eens veel geur vrij. 

Project InQbator

Met project InQbator wil men via een kleine, volledig gesloten, biologische drooginstallatie meer mest en slib ‘op locatie’ verwerken waardoor duur en onnodig belastende vervoersbewegingen worden voorkomen. Verder moet de installatie leiden tot minder geuroverlast, een goedkoper productieproces en het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze regio. De subsidie is onder andere ook toegekend omdat het project aanhaakt bij de regionale thema’s als ‘Transitie Landelijk Gebied’, ‘Mobiliteit’, en de ‘Energietransitie’.

Heeft u ook een project, waarvoor u mogelijk subsidie wilt aanvragen? Kijk op https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds en neem contact op met Maikel Denissen (contactgegevens op de genoemde website).