Pagina opties

Groter
RSS

Kinderopvang

Flyer met hierop de tekst van het bericht

De kinderopvang (kinderopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn dicht tot en met 7 februari. er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Kinderopvanglocaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
  • Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uur dat in het contract is afgesproken.

Voor meer informatie over noodopvang: www.rijkoverheid.nl/noodopvang

Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behoud van uw kinderopvangplek is het van belang dat u de factuur van uw kinderopvangorganisatie doorbetaalt. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. 

Ga voor meer informatie naar: www. rijksoverheid.nl/corona-ouders-kinderopvang

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351