Pagina opties

Groter
A A
RSS

Koninklijke onderscheiding voor Sjaan Janssens

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot met Sjaan Janssens

Op maandag 17 december heeft burgemeester Arinda Callewaert-de Groot een lintje uitgereikt aan mevrouw S. Janssens-van Leeuwen uit Luyksgestel. Zij ontvangt deze Koninklijk onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren heeft gedaan voor de Zonnebloem Bergeijk, het St. Martinusgilde en de Dorpsraad Luyksgestel.

Mevrouw Janssens zet zich sinds 1999 bij de Zonnebloem in voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap door middel van huisbezoeken, het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties. Het doel hierbij is om hen uit hun dagelijks isolement te halen om hen zo de alledaagse problemen te laten vergeten. Zij gaat met de mensen in gesprek om te kijken of zij in aanmerking komen om als gast bij De Zonnebloem te komen. Ook neemt ze nieuwe vrijwilligers aan.

Van februari 2002 tot februari 2015 heeft mevrouw Janssens de functie van voorzitter vervult. Sindsdien is zij vertrouwenspersoon en activiteitencoördinator. Tevens heeft zij de afgelopen 12 jaar als Hoofd Vakantie de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd.

Niet alleen bij de Zonnebloem, maar ook bij het gilde waar haar man actief is, weet men haar te vinden. Sinds 2003 organiseert en regelt zij hier het jaarlijks eetfestijn. Denk hierbij aan de inkoop tot het (voor)bereiden van alle gerechten. Ook zorgt zij voor koffie in het gildehuis bij andere voorkomende activiteiten en verricht zij hand-en-spandiensten.

Tussen 2015 en 2017 was ze algemeen lid van de Dorpsraad Luyksgestel. Hier was zij verantwoordelijk voor het dossier WMO-wet (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zo heeft ze meegewerkt aan het tot stand komen van een sociale kaart en het creëren van kaders voor de functie van een dorpsondersteuner. Tevens was zij als voorzitter betrokken bij de adviesgroep ‘Zorgen Natuurlijk’. Deze geeft richting aan de inzet van de lokale Dorpsondersteuner en ondersteunt deze. In 2017 heeft ze een dorpsavond georganiseerd in het kader van 1-jaar hagelramp in Luyksgestel.