Pagina opties

Groter
RSS

Krachtig gebaar voor behoud sociale huurwoningen van Vestia

Wethouder Marko van Dalen ondertekend de overeenkomst met Vestia

Op 12 mei 2020 tekende minister Ollongren met alle betrokkenen voor een aanpak van de volkshuisvestelijke problematiek rondom de Vestiawoningen in de gemeenten Bergeijk, Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Daarmee zeggen alle betrokken partijen het volkshuisvestelijke probleem in deze gemeenten te willen oplossen. 

Krachtig gebaar

Dit akkoord is een belangrijke stap in het complexe verkoopproces dat woningcorporatie Vestia in deze gemeenten is aangegaan met lokale corporaties. In Bergeijk is dit Woningbelang uit Valkenswaard die al sociale huurwoningen in Bergeijk in bezit heeft. Wethouder Marko van Dalen: ‘We hebben Woningbelang bereid gevonden om de Vestiawoningen over te nemen. Daar zijn we heel blij mee, want hierdoor kunnen we blijven voldoen aan onze opgave om goede en betaalbare woningen te bieden aan inwoners die zelf niet direct in passende huisvesting kunnen voorzien.

Vervolg

Met de intentieovereenkomst die is ondertekend door de minister en alle betrokken gemeenten, staan de afspraken per gemeente op papier. De komende periode worden nog nadere stappen gezet om de transacties in deze gemeenten ook daadwerkelijk te formaliseren. Hiervoor wordt gekeken naar het aanstellen van een onafhankelijke procesbegeleider die betrokken blijft bij het proces in de maatwerkgemeenten en de voortgang van de transacties borgt. Op deze manier moet de beoogde overname van het woningbezit van Vestia door Woningbelang worden uitgevoerd.