Pagina opties

Groter
RSS

Lintjesregen Bergeijk 2020

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april 2020 een Koninklijke Onderscheiding toegekend aan 4 Bergeijkenaren. Drie mensen werden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en één persoon is benoemd tot ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’. Gezien de coronaperikelen verliep de bekendmaking verre van traditioneel. Geen smoesjes om mensen naar de Kattendans te lokken maar een verrassingsbezoek van de burgemeester aan huis. Uiteraard waren er wel bloemen voor de gedecoreerden, maar het feitelijke lintje opspelden gebeurt op een later te bepalen moment tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De gedecoreerden 2020 zijn:

Wilbert Bannenberg (67 jaar, Bergeijk ’t Hof), benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

In 1979 heeft de heer Bannenberg de Stichting WEMOS opgericht; de WErkgroep Medische Ontwikkelings Samenwerking. Hier is hij als ondersteuner en adviseur nog altijd actief. Mede onder zijn bezielende leiding is WEMOS uitgegroeid van een kleine groep medische studenten uit Amsterdam tot een volwaardige middelgrote NGO (Niet Gouvermentele Organisatie) met wereldwijd invloed op het gebied van het gezondheidszorgbeleid. Vorig jaar bestond WEMOS 40 jaar wat gevierd werd met een groot jubileumcongres in Amsterdam.

Vanaf 1981 was de heer Bannenberg actief bij Health Action International (HAI)”. HAI is een internationaal netwerk van organisaties en individuen die werken aan een betere geneesmiddelenvoorzieningen in arme landen. De heer Bannenberg was vooral actief als campagnevoerder. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter. Daarna is hij de rol van coördinator van het essentiële geneesmiddelenprogramma van de Wereldorganisatie van 1996 tot 2002 gaan vervullen. Zijn voornaamste taak was om de Zuid-Afrikaanse overheid bij te staan zodat geneesmiddelen voor de behandeling van HIV/AIDS beter beschikbaar werden gesteld. Tot zijn pensioen heeft hij zijn kennis en kunde ingezet als vrijwilliger bij het ondersteunen van lokale organisaties en activisten.

In 1995 stond hij aan de wieg van E Drug. Dit is een wereldwijd netwerk, met op dit moment ongeveer 2000 gebruikers/abonnees, in de eerste plaats opgericht voor mensen in arme landen, met informatie over geneesmiddelen, beleid ten aanzien van kwaliteitscontrole van geneesmiddelen, discussies over geneesmiddelenbeleid etc. Al 25 jaar geeft E drug vitale informatie zodat mensen op hun eigen plaats in de wereld geholpen worden om actie te voeren voor verbetering van geneesmiddelenvoorziening op de plaats waar ze wonen. Het netwerk wordt wereldwijd gebruikt door consumenten, gezondheidszorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers.

Sinds 2018 is de heer Bannenberg voorzitter van het bestuur Stichting Farma Ter Verantwoording. Deze stichting is in 2018 opgericht en zoekt manieren om langs juridische wegen de toegankelijkheid van essentiële geneesmiddelen in Nederland mogelijk te maken en te houden. De Stichting probeert zo om het grote actuele probleem van toegankelijkheid van belangrijke (nieuwe) geneesmiddelen in Nederland te helpen oplossen.

Naast zijn vele verdiensten voor de gezondheidszorg wereldwijd is de heer Bannenberg ook actief in zijn eigen woonplaats Bergeijk. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Bergeijkse Volleybal Club (BVC), waar hij zeven jaar eerder lid werd en sinds 2005 is hij secretaris van het Genootschap Heeren van Eyck. Ook hier is hij van grote waarde.

Paul Christiaans (54 jaar, Bergeijk ‘t Hof)

Wanneer je spreekt over Koninklijke Harmonie Echo der Kempen, kan het bijna niet anders dan dat de naam van Paul Christiaans valt. Deze ras-vrijwilliger is met ziel en zaligheid verbonden aan ‘zijn’ harmonie.

Hij bekleedt sinds 1977, dus al vanaf zijn 11e levensjaar, tal van functies in de harmonie. Van lid (hij is verdienstelijk trompet- en trombonespeler) naar commissielid, vicevoorzitter, penningmeester, voorzitter harmoniecommissie en selectieleider.

Naast bestuurlijke functies helpt hij de harmonie ook nog met veel andere zaken. Een greep van werkzaamheden die hij doet of heeft gedaan: lid materiaalcommissie, coördinator van de website, voorzitter van de 'werkgroep Reizen', voorzitter van de 'werkgroep Derdengelden' (donateurs werven), organisator van diverse festiviteiten zoals het jaarlijkse carnavalsontbijt, de jaarlijkse fietstocht, medeoprichter en muzikant van de Plausible Pleasure Ragtime Band (een bandje dat bij feesten en partijen voor de nodige sfeer zorgt) en de ZDGK (de carnavalsband, voorheen Hofkapel).

Arian Aarts (46 jaar, de Weebosch)

Al 22 jaar is mevrouw Aarts lid van Toneelvereniging Kempengalm, sinds 2014 is ze naast actrice ook de voorzitter. Onder haar bezielende leiding werden tal van optredens gerealiseerd.

Sinds 2001 is mevrouw Aarts ook lid van Vrouwen van Nu (voorheen KVO/Vereniging Vrouwen Organisatie). Tussen 2003 en 2016 was ze voorzitter. Tussen 2015 en 2019 was ze actief in het provinciaal bestuur van de Vrouwen van Nu (afdeling Noord-Brabant). Van 2015 tot 2018 was mevrouw Aarts lid van de Werkgroep Zorg in eigen Dorp in de Weebosch. Deze werkgroep werd door de dorpsraad geïnitieerd en heeft als doel de zelfredzaamheid van de senioren van de Weebosch te bevorderen.

Antonetta Jansen-Kox (72 jaar, de Weebosch)

Al vanaf 1994 is mevrouw Jansen vrijwilligster bij De Zonnebloem, afdeling Bergeijk. Mensen uit hun dagelijks isolement halen is daarbij haar voornaamste drijfveer. Niets is haar teveel om mensen de dagelijkse problemen even te laten vergeten. Voor De Zonnebloem verzorgt ze daarnaast vele hand- en spandiensten, verkoopt ze loten en organiseert ze bijeenkomsten. Bovendien zorgt zij voor het vervoer van en naar de activiteiten en voor de nodige begeleiding.

Een jaar later, in 1995, wist ook buurthuis ’t Sant haar te vinden. Hier staat ze sindsdien bekend als een betrouwbare, loyale en multi-inzetbare kracht. Zij staat altijd klaar en fungeert als een uitstekende gastvrouw in het buurthuis. Vanaf de oprichting van damesclub D'n inloop in 2013 zet mevrouw Jansen wekelijks in tijdens de bijeenkomsten zodat het de dames aan niets ontbreekt.

Ook de voetbalvereniging RKSV De Weebosch ziet haar graag. Hier doet ze sinds 2005 vrijwilligers werk in de kantine. Mevrouw Jansen helpt hier met diverse werkzaamheden in de kantine, keuken en achter de bar. En alsof er dan nog tijd over is… sinds 2005 poetst ze één keer per maand met een groepje vrijwilligers, het koper in de kerk St. Gerardus.