Pagina opties

Groter
RSS

Maandag 16 september: 1e informatieavond maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

Bergeijk werkt aan de weg

De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk.

In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

Om ook op de zuidelijke randweg in Luyksgestel en Bergeijk de verkeersveiligheid te verbeteren gaan we de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom allemaal hetzelfde inrichten. Dit project is een vervolg op de eerder uitgevoerde maatregelen bij het traject Heijerstraat – Loveren in Westerhoven.

Om u uitgebreider over onze voornemens te informeren willen we belangstellende graag uitnodigen voor een eerste informatieavond. Deze avond vindt plaats op maandag 16 september 2019 om 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel. Aan het eind van de informatieavond willen we graag de voorkeurslocaties benoemen die in aanmerking komen voor een herinrichting. Hierna volgen nog meer informatieavonden waarop de voortgang en de resultaten worden gepresenteerd.

Wanneer u bij deze informatieavond aanwezig wilt zijn vragen wij u zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier op www.bergeijk.nl/zuidelijkerandweg. Telefonisch kunt u zich aanmelden via 0497-551 455.

Wij verwelkomen u graag op maandag 16 september.