Pagina opties

Groter
RSS

Maatregelen Sparrendreef

Bergeijk werkt aan de weg

De Sparrendreef ten noorden van Bergeijk (zijstraat van de Eerselsedijk), gelegen binnen de bebouwde kom, is een weg waar we als gemeente de laatste jaren regelmatig klachten ontvangen over (te) hoge snelheden die op deze weg gereden worden.

Vanwege de inrichting van de weg, die uitnodigt om harder te rijden, en de ontvangen klachten, heeft de gemeente besloten maatregelen te treffen om meer aandacht te vragen voor de maximumsnelheid.

Begin februari zullen er op een vijftal locaties maatregelen getroffen worden nabij bestaande lichtmasten om extra aandacht te vragen voor de snelheid. Ook worden er matrixborden geplaatst.

Met de realisatie van de maatregelen verwachten we de ervaren overlast op de Sparrendreef terug te dringen.