Pagina opties

Groter
RSS

Markering Japanse Duizendknoop

Paaltjes in de berm met een geel gemarkeerde bovenkant op een plaats waar Japanse duizendknoop groeit

De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken.

In de gemeente Bergeijk zijn er al meer dan dertig locaties in de openbare ruimte gevonden waar deze woekerplant groeit. Bestrijding van de planten is erg moeilijk en kostbaar. Daarom heeft de gemeente Bergeijk ervoor gekozen om de Japanse Duizendknoop in openbaar gebied maandelijks te maaien en het maaisel zorgvuldig af te voeren naar een daarvoor gecertificeerd composteringsbedrijf. Hierdoor kan het zich niet verder uitbreiden.

Om de Japanse Duizendknoop beter te lokaliseren heeft de gemeente paaltjes geplaatst met een geel gekleurde bovenkant. Dit om te voorkomen dat door maai- en grondwerkzaamheden de plant zich verder verspreidt. Dit helpt ook om een meer gerichte bestrijding uit te kunnen voeren in de vorm van maaien en gecontroleerd afvoeren.

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder de Japanse Duizendknoop) is zeer actueel en wijd verspreid. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots. Veelal gericht op beheersen en waar mogelijk uitroeien. Meer hierover is te vinden op: www.bergeijk.nl/japanseduizendknoop