Pagina opties

Groter
RSS

Meetpunt luchtkwaliteit in Riethoven

Meetpunt luchtgeluid

Samen met een groot aantal gemeenten uit Zuid-Oost Brabant heeft de gemeente Bergeijk zich aangesloten bij het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit. Met het ‘Regionaal Meetnet’ wordt in onze regio in eerste instantie gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Op een later moment, in overleg met een klankbordgroep, wordt het meetnet uitgebreid met een module ‘geluid’. Het Regionaal Meetnet heeft als doel om de opgedane kennis uiteindelijk in te zetten voor het opstellen van beleid voor een gezondere samenleving.

Voor het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit wordt ‘real-time’, met circa 50 meetkasten, in heel de regio onder andere stikstofdioxide en fijnstof meten. De focus ligt hierbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en ook het buitengebied van de regio. In samenwerking met onder andere TNO het RIVM is bepaald waar de meetkasten verspreid over de regio komen te hangen. Voor de gemeente Bergeijk is na grondig vooronderzoek besloten om het meetpunt te realiseren in Riethoven, ter hoogte van Dorpsstraat 24. Om een algeheel beeld te krijgen worden meetlocaties o.a. in gebieden met een hoge, gemiddelde en lage belasting door veehouderij vastgesteld. Het meetinstrument zelf is relatief klein en zal worden bevestigd aan een bestaande lichtmast. Alle opgehaalde data en analyses zijn daarbij openbaar en kunnen vanaf het voorjaar van 2021 bekeken worden via het ‘Samenmeten’ portaal van het RIVM (https://samenmeten.rivm.nl). Op deze manier wordt het voor inwoners mogelijk gemaakt om met eigen ogen te zien hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de eigen omgeving.