Pagina opties

Groter
RSS

Ondersteuning kinderen

Logo Leergeld Veldhoven en De Kempen

Veel scholen zijn momenteel druk bezig om het mogelijk te maken dat kinderen thuis onderwijs kunnen volgen. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van online lesprogramma's. Vanuit Leergeld Nederland is aangegeven dat de eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het onderwijs en de lokale overheid.

Stichting Leergeld wil graag meedenken en -werken om de gevolgen van de huidige situatie voor kinderen uit gezinnen die geen mogelijkheden hebben om thuis te leren, te helpen opvangen. Wij wijzen ouders in deze situatie graag op de mogelijkheid om hiervoor op ons een beroep te doen. Wij helpen met het verstrekken van van laptops/computers in het geval de school / gemeente moeite heeft om hierin op korte termijn te voorzien. Stichting Leergeld zal aanvragen hiervoor ruimhartig behandelen. Bij twijfel adviseren wij u om contact op te nemen met Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen  |  Sterrenlaan 15  |  5503 BG Veldhoven
Telefoon: 06 - 81 12 04 46
E-mail: coordinator.dekempen@leergeldveldhovendekempen.nl
Website: www.leergeldveldhovendekempen.nl 

Heeft u geen geld om een internetaansluiting hiervoor te krijgen?

Als uw kind thuis met een laptop / computer moet studeren en u heeft geen internet-aansluiting dan kunt u hiervoor een beroep doen op de bijzondere bijstand. U kunt deze aanvragen bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten via 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nl.

Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.

Bezoekadres, alleen op afspraak: Gemeentehuis Bladel | Markt 21 | 5531 BC Bladel
Postadres: Postbus 66 | 5530 AB Bladel