Pagina opties

Groter
RSS

Onderwijs op afstand tot en met 7 februari

Flyer met hierop de tekst van het bericht

Tot en met 7 februari is het onderwijs fysiek gesloten. Mogelijk kan het basisonderwijs al eerder open op 25 januari. Daarover volgt later meer informatie. Alle scholen en instellingen geven onderwijs op afstand.

Primair onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er onderwijs (opvang) op school mogelijk.

Mogelijk kan het basisonderwijs al eerder open op 25 januari. Daarover volgt later meer informatie.

Voortgezet onderwijs 

Leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Of een stage door kan gaan is afhankelijk van de sector/branche.

Voor de leerlingen op het voortgezet onderwijs die wel naar school gaan geldt:

  • 1,5 meter afstand, ook tussen leerlingen onderling.
  • Voor het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo kan dit tot ingewikkeld situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

MBO

Studenten krijgen onderwijs op afstand. Leerlingen krijgen onderwijs op afstand.

Hoger Onderwijs

Studenten krijgen onderwijs op afstand. Leerlingen krijgen onderwijs op afstand.

Uitzonderingen:

De volgende leerlingen en studenten gaan tijdens reguliere schooltijden wel fysiek naar school of instelling*

  • Eindexamenleerlingen.
  • Leerlingen in het voorexamenjaar, om schoolexamens te maken.
  • Leerlingen en studenten die praktijklessen volgen.
  • Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie.
  • Studenten die examens of tentamens moeten doen.

*Leerlingen en studenten worden hierover geïnformeerd door de scholen en instellingen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwijs