Pagina opties

Groter
A A
RSS

Ophalen asbest in Bergeijk van start

Zak gevuld met asbest klaar voor transport

Van week 16 tot en met week 21 kunt u op diverse plekken in Bergeijk afgesloten zakken met ingepakte asbesthoudende golfplaten in de openbare ruimte zien liggen. Dit is onderdeel van de actie ‘saneren asbestdaken tot 35 m2’ waarin de gemeente, bij 232 deelnemers van de actie, huis aan huis de asbest komt ophalen. Met het informeren, uitdelen van beschermings- en inpak-materiaal en het ophalen van de asbest, stimuleert en faciliteert Bergeijk haar inwoners in aanloop naar het verbod op daken met asbesthoudende golfplaten in 2024.

Waarom deze actie

Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. De verwachting is dat de regering asbestdaken per 2024 helemaal wil gaan verbieden. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om asbestdaken spoedig te verwijderen. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil middels een speciale actie de sanering van asbestdaken tot 35m² per kadastraal perceel in de gemeente stimuleren.

Planning

We starten met het ophalen van de asbest op dinsdag 16 en donderdag 18 april in een aantal straten in Riethoven en Bergeijk (zie overzicht met straten hieronder). In de daaropvolgende 5 weken zullen we in alle kernen langskomen om de gesaneerde asbest bij de deelnemers op te halen. Per week informeren wij u in de Eyckelbergh en onze website en social mediakanalen over de planning en route van die week. 

Week 16

Dinsdag 16 april
Bosweg Riethoven
Hobbel Riethoven
Kapelstraat Riethoven
Schaiksedijk Riethoven
Schoolstraat Riethoven
Donderdag 18 april
Bergerdreef Bergeijk
Bucht Bergeijk
Buchtdwarsstraat Bergeijk
Eerselsedijk Bergeijk
Hooge Berkt Bergeijk
Meester Pankenstraat Bergeijk
Nieuwstraat Bergeijk
Van Galenstraat Bergeijk

Ophalen

Voor het ophalen van de asbest werkt de gemeente samen met asbestsaneerder AZN uit Hapert. AZN zal uitgerust zijn met een DAV (Deskundig Asbest Verwijderaar), DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering), verreiker en vrachtwagen met container. De mobiele decontaminatie unit (bestaande uit een vuile ruimte, doucheruimte en schone ruimte) zal tijdens de actie neergezet worden op de gemeentewerf. Zo kan er in geval van een calamiteit snel gestart worden met verantwoord opruimen.

Waarschuwing

De gemeente heeft aan alle deelnemers gevraagd de asbest te verwijderen in het weekend voordat het wordt opgehaald. Ondanks dat kan het voorkomen dat een asbestzak voor langere tijd in de openbare ruimte ligt. Wij vragen iedereen met nadruk om de zakken met asbesthoudende golfplaten te laten liggen totdat ze zijn opgehaald. Maak de zak niet open en probeer een zak niet op te tillen of te verplaatsen. Wanneer u twijfelt of een asbestzak open is gemaakt dan vragen wij u gelijk contact op te nemen met de gemeente via ons algemene nummer: 0497 - 551 455.