Pagina opties

Groter
RSS

Pilot Samen doen: jeugdhulp in de school

In augustus 2020 is op Speciaal Basisonderwijs de Piramide in Bladel gestart met de pilot Samen Doen; jeugdhulp in de school. In het kader van deze pilot is jeugd- en gezinswerker Bregje Dillen van CJG+ De Kempen drie dagdelen per week werkzaam op de school.

Het doel is om de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs samen met ouders vroeg te kunnen starten. Problemen op school hebben niet altijd te maken met leergedrag, maar kunnen ook te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Daarnaast kan een kind thuis ander gedrag laten zien dan op school. Nu de jeugd- en gezinswerker van CJG+ op school aanwezig is, kan zij meekijken in de groep en met kleine hulpvragen aan de slag. Bregje: “Dit is erg prettig, want hierdoor wordt sneller gezien wat nodig is om het kind en de ouders te ondersteunen, zowel op school als thuis. De lijntjes zijn veel korter en de samenwerking tussen CJG+, de school en de ouders is heel waardevol. De pilot heet ook niet voor niets ‘Samen Doen’, voor alle partijen is het positief.”

André van de Heijkant, directeur van sbo De Piramide, beaamt dit: Naast de meerwaarde voor het kind en de ouders ontstaat er bij leerkrachten en jeugd- en gezinswerkers meer begrip voor elkaars werkzaamheden en mogelijkheden. Dat geeft positieve energie op de werkvloer die uitstraalt naar de andere collega’s en kinderen in de school.”  

De pilot loopt nog tot aan de zomervakantie. In de loop van dit jaar wordt met alle basisscholen in de Kempen gekeken op welke manier de jeugd- en gezinswerkers van CJG+ op de scholen aan de slag kunnen gaan.