Pagina opties

Groter
RSS

Project ErvenPlus in Riethoven gestart

Wethouder Mathijs Kuijken opende op symbolische wijze het project ErvenPlus

ErvenPlus is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende diersoorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Een groot deel van deze dieren is sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en zoeken ze een plek om zich voort te kunnen planten. Doordat boerenerven in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn geworden, zijn ze nu minder geschikt voor deze diersoorten. Daar brengt ErvenPlus verandering in.

Met het project worden erfbewoners in het buitengebied, die de natuur een warm hart toedragen, geholpen om hun erf weer toegankelijk te maken voor de diverse diersoorten. Door kosteloos advies aan te bieden en te kijken naar mogelijkheden voor beplanting en het hangen van nestkasten. Wethouder Mathijs Kuijken ging afgelopen vrijdag kijken bij een van eerste deelnemende erven in Riethoven. Hij opende daar op symbolische wijze het project voor Bergeijk. 

Riethoven

In samenwerking met de Kernraad Riethoven heeft de gemeente Bergeijk zich aangemeld voor het project ErvenPlus. Inmiddels hebben 29 erfbewoners in de gemeente, voornamelijk uit Riethoven, zich aangemeld voor deelname aan het project. Brabants Landschap is onlangs gestart het met het beoordelen van de aangemelde erven. Gekeken wordt of deze aan de voorwaarden voldoen. Als dat het geval is wordt een informatief bezoek gebracht aan de erfbewoners en eventueel een erfscan uitgevoerd. De opzet is om komend jaar over te gaan op de daadwerkelijke uitvoering van het project.

Subsidie

Het project is een cofinanciering van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk. Hierdoor kunnen deelnemers gratis meedoen. De projectperiode van ErvenPlus loopt tot en met 2021 en in totaal hebben 24 Brabantse gemeenten zich aangemeld. Brabants Landschap heeft als doel om in totaal 500 landschappelijk waardevolle erven te creëren die geschikt zijn voor de steenuil, boerenzwaluw en huismus.

Aanmelden

Ben u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in gratis streekeigen beplanting en soort beschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden via www.brabantslandschap.nl/erfvogels. Brabant Landschap zal contact met u opnemen voor het inplannen van een erfscan. Er is nog ruimte voor ongeveer 35 Bergeijkse erven.