Pagina opties

Groter
RSS

Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld

Dit item is verlopen op 25-02-2021.
Isolatie

De gemeente Bergeijk werkt aan een Transitievisie Warmte. Hierin wordt per buurt, wijk of type woning vastgelegd wanneer deze verduurzaamd worden en hoe. Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Hierin staat omschreven welk proces de gemeente gaat doorlopen om te komen tot een Transitievisie Warmte.

Waarom doen we dit?

Om opwarming van de aarde en klimaatveranderingen tegen te gaan is wereldwijd afgesproken om het energieverbruik te verminderen en over te stappen op het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen: de Energietransitie. Eén van de uitdagingen binnen die transitie is het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Alle gebouwen in Nederland moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen. Dat heet de Warmtetransitie.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeente aan zet zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit en het verduurzamen van de gebouwde omgeving (aardgasvrij maken, isoleren en aansluiten op een duurzame warmtebron). Een van de afspraken in het klimaatakkoord is dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstelt.

Meer informatie: www.bergeijk.nl/warmtetransitie