Pagina opties

Groter
RSS

Transformatiefonds detailhandel Bergeijk

Logo gemeente Bergeijk

Winkels zorgen mede voor de leefbaarheid van een dorp. Een gastvrij centrum heeft een sociale functie, creëert banen en heeft een grote aantrekkingskracht op klanten en andere ondernemers.

Omdat de algemene verwachting is dat het aantal m² detailhandel in de komende jaren verder zal afnemen, werkt de gemeente Bergeijk samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren aan een compact centrum ’t Hof. Een concentratie van detailhandel met een veelheid aan voorzieningen, die elkaar versterken. Voor bestaande detailhandelslocaties binnen de kern ’t Hof maar buiten het kernwinkelgebied kan het transformatiefonds eigenaren van winkelpanden ondersteunen.

Bent u eigenaar van een winkelpand in de kern Bergeijk ’t Hof, maar zit u buiten het kernwinkelgebied? Overweegt u naar het kernwinkelgebied te verhuizen, te stoppen met uw winkel of verwacht u dat uw huurder gaat stoppen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het transformatiefonds. Dit fonds is opgezet om eigenaren van winkelpanden buiten het kernwinkelgebied, maar binnen de kern ’t Hof, te ondersteunen.

Het transformatiefonds vergoedt:

  1. Kosten die gemaakt worden voor een onderzoek naar een mogelijke andere bestemming dan detailhandel
  2. Kosten die gemaakt worden voor de bestemmingsplanwijziging van de locatie naar een andere functie dan detailhandel

Het indienen van een aanvraag voor het transformatiefonds kunt u doen via het formulier op  www.bergeijk.nl/transformatiefonds.

Voor meer informatie, neem contact op met Hilde van de Ven via h.vandeven@bergeijk.nl.