Pagina opties

Groter
RSS

Uitnodiging mantelzorgwaardering 2019

Woest High Tea of voorstelling Christel de Laat

De gemeente Bergeijk heeft veel waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten. Als blijk van waardering zetten we jaarlijks de mantelzorgers in het zonnetje.

U bent bij ons bekend als mantelzorger. Als mantelzorger levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg voor u naaste. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg en ondersteuning die mensen verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten Een mooie, maar vaak ook zware taak.

We willen graag onze waardering tonen en laten merken dat we uw inzet enorm waarderen. Daarom nodigen we u uit voor een leuke activiteit, als waardering voor uw inzet. Met deze waardering willen we u een moment geven waarop het om u draait.

Dit jaar kunt u zich aanmelden voor:

A: Een overheerlijke High Tea voor u bij restaurant Woest in Westerhoven op zondag 10 november 2019, aanvang 12.00 uur (1 persoon).

Of

B: Een leuke voorstelling voor u en een introducé op dinsdag 12 november 2019 in de Kattendans, aanvang 20.00 uur. Cabaretière Christel de Laat speelt een voorstelling speciaal voor mantelzorgers! (2 kaartjes, feestelijke ontvangst).

U kunt zich tot uiterlijk maandag 28 oktober 2019 aanmelden per e-mail: info@welzijndekempen.nl of telefonisch: 0497-514746 op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur. Vermeld bij de aanmelding uw naam, uw keuze A of B, (en indien keuze B naam introducé), e-mailadres en telefoonnummer.

Bent u nog niet aangemeld als mantelzorger dan is dit de uitgelezen kans om u aan te melden via Wél!zijn de Kempen.
Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet alleen laten maar wilt u wel graag komen? Neem dan ook contact op met Wélzijn! de Kempen. Er wordt dan samen met u gezocht naar een passende oplossing. Ook als het vervoer een probleem is.

Graag tot dan,

Manon Theuws
Wethouder gemeente Bergeijk

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan een zorgvrager die in de gemeente Bergeijk woont. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Bergeijk wonen. Het gaat om structurele zorg/hulp t.b.v. een thuiswonende zorgvrager of een zorgvrager die langdurig in een zorginstelling verblijft. Per zorgvrager mogen 4 mantelzorgers aangemeld worden voor de waardering.