Pagina opties

Groter
RSS

Voortaan jaarlijks feestelijke bijeenkomst voor huwelijksjubilea

Logo gemeente Bergeijk

In een overleg tussen Wim Burgmans, voorzitter KBO Bergeijk en de burgemeester, kwam onlangs aan de orde dat echtparen die 50, 60 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn een jaarlijkse bijeenkomst op prijs zouden stellen. Hieraan geeft het college graag gehoor! Wij omarmen het idee van de KBO en hebben besloten om voortaan jaarlijks een bijeenkomst te organiseren.

Vanaf 1 juli 2019 ontvangen de echtparen die 50 jaar getrouwd zijn een schriftelijk felicitatie van het college. In deze brief wordt de datum van de jaarlijkse bijeenkomst meegedeeld.

De echtparen, die in de eerste helft van 2019 50 jaar getrouwd waren, worden eveneens uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst.

Echtparen, die 60- c.q. 70 jaar getrouwd zijn ontvangen een schriftelijke felicitatie met daarin de vraag of zij het op prijs stellen, dat zij door de burgemeester persoonlijk worden gefeliciteerd. En uiteraard worden ook zij uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst.