Pagina opties

Groter
RSS

Voortgang werkzaamheden Hoge Rijt en Rijt

Bergeijk werkt aan de weg

Op 24 februari zijn we gestart met werkzaamheden rondom de kruising Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt in Luyksgestel. Het gebied tussen de komgrens op de Hoge Rijt en het centrum van Luyksgestel wordt ingericht als een 30km/uur gebied. De bestaande asfalt toplaag van de rijbanen worden vervangen door nieuw asfalt. Gelijktijdig worden rode fietssuggestiestroken aangebracht. De bebouwde komgrens wordt heringericht met een wegversmalling en de kruispunten Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt en Rijt / Zoeferbeemd worden aangepast. Tussen het centrum en molen De Deen wordt aan 1 zijde van de weg een vrij liggend voetpad aangelegd.

Deze werkzaamheden zijn het afgelopen jaar in samenspraak met aanwonenden en de dorpsraad van Luyksgestel tot stand gekomen. De informatie omtrent het voorbereidingstraject kunt u vinden op de website van de gemeente: www.bergeijk.nl/rijthogerijt

Op maandag 16 maart is de volgende fase van het project van start gegaan. Sinds deze week is de gehele kruising Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt afgesloten voor alle verkeer. Deze fase duurt vooralsnog tot half april. De komende weken worden eerst werkzaamheden door de nutsbedrijven uitgevoerd die rondom dit kruispunt hun kabels en leidingen moeten verleggen. Daarna wordt door de aannemer het bestaande kruispunt verder afgebroken en wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe kruispunt. Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroute aangegeven via Weebosch en Bergeijk Loo.

Gelijktijdig vinden ook de werkzaamheden op de Hoge Rijt inclusief de aanpassing bij de bebouwde kom grens plaats.

Na deze fase volgt de volgende fase waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de kruising Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt en kruising Rijt / Zoeferbeemd (industrieterrein de Rijt). Het is de bedoeling dat in die fase het kruispunt weer bereikbaar is voor verkeer tussen Hoge Rijt en Neerrijt en dat alleen de Rijt dan nog afgesloten is. Deze fase gaat naar verwachting 2 weken duren, tot begin mei.

Tot slot volgt een laatste fase waarbij het kruispunt Rijt / Zoeferbeemd en het laatste gedeelte van de Rijt richting het centrum zijn afgesloten. Deze laatste fase gaat naar verwachting 3 weken duren, tot eind mei.

Gedurende de hele uitvoeringsperiode worden omleidingsroutes aangegeven. Deze kunnen bij de voortgang naar een volgende uitvoeringsfase ook veranderen. Let dus op de aanwezige omleidingsborden voor de juiste routes.

Om de bereikbaarheid van industrieterrein de Rijt te garanderen is er een tijdelijke ontsluiting aangelegd tussen de Kapellerweg en het industrieterrein zodat (vracht)verkeer van en naar het industrieterrein niet door het centrum van Luyksgestel hoeft te rijden.

Via de facebookpagina Bergeijk Werkt Aan De Weg kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. www.facebook.com/bergeijkwerktaandeweg.