Pagina opties

Groter
RSS

Wegwerkzaamheden industrieterrein de Waterlaat

Schets Waterlaat

In het kader van het project ‘Aanleg Diepveldenweg Bergeijk-Eersel-N397’ worden er fietspaden aangelegd aan de Waterlaat en Stokskesweg.

Voor de uitvoering van rooi- en grondwerkzaamheden, welke plaatsvinden in de bestaande bermen van de aangegeven wegen, is het niet nodig om de wegen af te sluiten voor het verkeer. Het rooien van een aantal bomen is noodzakelijk om de aanleg van de nieuwe fietspaden mogelijk te maken. Uiteraard is er in de planvorming rekening mee gehouden om om zoveel mogelijk bomen te sparen. Tijdens de werkzaamheden zal er mogelijk sprake zijn van enige (verkeers)hinder, maar de aannemer zal zijn best doen om dit tot het minimum te beperken.

De bedoelde werkzaamheden starten medio week 47 en zullen voorjaar 2021 geheel zijn afgerond. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Paul van Lith (projectleider Diepveldenweg voor de gemeente Eersel en Bergeijk) via p.vanlith@eersel.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Eersel 0497 - 531 300.