Pagina opties

Groter
A A
RSS

Werkateliers Zwarte Bergen geven goede inbreng

Logoe gemeente Bergeijk

De voorbije weken zijn er werkateliers gehouden. Centraal stond de toekomst van camping De Zwarte Bergen. Totaal hebben bijna 175 mensen deelgenomen aan de bijeenkomsten. Het gaat om een groot terrein van ruim 23 ha en er spelen vele belangen. Inwoners van Luyksgestel en de Weebosch waren uitgenodigd voor de eerste twee bijeenkomsten. Een derde bijeenkomst was voor de gasten van De Zwarte Bergen.

Daar het “werk” ateliers waren betekende dit dat de aanwezigen zelf met elkaar in gesprek gingen over hoe zij de toekomst zien. Vervolgens konden zij dit uittekenen op grote plattegronden. Eerst werd echter door IBOU een inleiding gegeven waarin de gang van zaken tot nu toe aandacht kreeg. Zo ook de lastige vraagstukken die spelen zoals; Wat verstaan we onder recreatie? Waarom kan alles niet blijven zoals het is? Welke doelgroepen behoren centraal te staan? Wat betekent dit voor de voorzieningen die ter plekke moeten komen om het hen aantrekkelijk te maken? Het zoeken naar een juiste mix van invulling van het park is een stevige uitdaging. Voordat een meer gerichte planvorming gaat plaatsvinden helpt het te weten welke gedachten, ideeën en of wensen er leven. Dat was de reden dat de gemeente Bergeijk en de nieuwe eigenaar Werkconsult het nu belangrijk vonden mensen uit te nodigen. Als straks de planvorming op gang komt, komen er meer gelegenheden voor (formele) inspraak.

Hoe verliep het?

Na een stand van zaken tot nu toe gingen gedurende circa een uur de deelnemers met elkaar in groepen aan het werk. Tenslotte werden centraal alle uitkomsten doorgesproken. Deze opzet werkte goed bij de eerste twee bijeenkomsten. De opbrengst van meningen was breed verdeeld. Een aantal mensen zou het liefst zien dat de camping in zijn huidige vorm wordt voortgezet. Tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat er lange tijd niet geïnvesteerd is in het park en er wel wat moet gebeuren. Het werd de deelnemers duidelijk dat er vele varianten en meningen zijn waar het gaat om wat er onder recreatie kan vallen. Voor de een is dat glamping, voor de ander een park met recreatiewoningen en een derde ziet liever een plek voor tijdelijk verblijf met een hoog voorzieningenniveau met kansen voor de lokale bevolking. De mogelijkheid voor een hotel werd vaak genoemd. Ook spelen bij de lokale bevolking bredere motieven mee. Zij willen een goede verbinding met hun eigen gemeenschap en verbetering van lokale voorzieningen (bijvoorbeeld fietspad) en veiligheid. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zo ook wil de starters een kans geven en de ander wil ook zeker de senioren niet uit het oog verliezen. Het was iedereen wel duidelijk dat er stevig geïnvesteerd dient te worden in het park en dat dit begrijpelijk ook met zich mee brengt dat er een nieuw concept moet komen. De Zwarte Bergen zal er over enkele jaren écht anders uitzien. De camping oude stijl zal plaats moeten maken voor recreatie van een ander niveau. Dat er lokaal draagvlak moet zijn deelde iedereen. Dat er een economisch gezond concept moet komen was iets wat voor de meeste inwoners en eigenaren van woningen ook een duidelijk vertrekpunt is. De juiste balans vinden is een kunst.

De laatste bijeenkomst met de gasten van de camping kende een ander verloop dan beoogd. Vele vaste gasten hadden vragen en zeker ook (soms erg) stevige standpunten. Het is goed te begrijpen dat het sluiten van de camping moeilijk is. Vele gasten hebben hier lange tijd gerecreëerd, herinneringen gemaakt, vriendschappen gesloten of recent nog flink geïnvesteerd. De emotie liep hier en daar hoog op. Deze groep verliest veel nu het park klaargemaakt wordt voor een volgende fase van ontwikkeling. Feitelijk is er al sprake van afbouw van standplaatshouders. Boosheid en verdriet waren goed te horen en te voelen in de zaal. Er is niet toegekomen aan het in groepen bespreken van zaken. Daarvoor ging er te veel tijd op aan alle vragen. Wel werd aan het einde van deze bijeenkomst de aandacht verlegd naar hoe de komende drie jaar de afbouw van het huidige park zal verlopen. Ook hoe op delen Werkconsult kan bijdragen aan het beperken van de kosten van bijvoorbeeld transport die met verplaatsingen gemoeid zijn. 

Is er een rode draad?

Een rode draad uit de eerste tweebijeenkomsten is dat in het voorzieningenniveau een ook publiek toegankelijk (gedeeltelijk) overdekt zwembad zeer gewaardeerd zou worden. Goede aansluiting op het voorzieningenniveau van met name de gemeenschappen Luyksgestel en de Weebosch kwam veel naar voren. In de schetsplannen kwam veelvuldig het hotel terug, eventueel in combinatie met zorg. Een invulling voor een tijdelijk verblijf op basis van sociale indicatie (echtscheiding, verbouwing/verplaatsing, etc.) zou velen aanspreken. Maar ook kwam aandacht voor kansen voor starters en senioren met regelmaat naar voren. Gedachten over een wellness/fitness zone werd bij herhaling naar voren gebracht. Zo ook was de fysieke toegang tot het park een punt van aandacht. Enkele varianten werden aangereikt waar het de toegangsroute betreft. Voor de eigenaren van de recreatiewoningen is het essentieel dat een nieuwe hoofdingang niet weer dwars tussen hun woningen door loopt. Bij de tekeningen was in een groot aantal gevallen een mix te zien tussen soorten van recreatie, diverse doelgroepen en enkele topvoorzieningen. Wordt vervolgd!

De presentaties die IBOU verzorgde tijdens de werkateliers zijn te vinden op www.bergeijk.nl/zwartebergen