Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  In de gemeente Bergeijk worden het GFT-afval, verpakkingen van Plastic, Metaal (Blik) en Drankenkartons (PMD) en restafval huis aan huis opgehaald. In de kernen worden vrachtwagens op biogas ingezet: deze zijn stiller en stoten minder CO2 uit.

  In het buitengebied wordt een driecompartimenten voertuig ingezet, waarin de afvalstromen absoluut van elkaar gescheiden blijven.

 • Wat kost het?

  Op de pagina 'Tarieven afvalstoffenheffing 2021' kunt u de kosten voor de verschillende soorten afvalstoffen vinden.

 • Wat moet ik doen?

  De inzameling start om 07.30 uur. Zet uw afvalcontainer(s) en PMD-zak(ken) op de vastgestelde inzameldag voor 07.30 uur aan de straat. Maar doe dat niet eerder dan 19.00 uur de avond daaraan voorafgaand. Let u erop dat de container(s) met de wielen naar de weg aangeboden wordt; dat is een teken voor de inzamelaar dat uw container(s) nog vol is. De medewerkers van de inzamelaar plaatsen uw container(s) andersom terug.

  De inzamelaar doet steekproeven om te zien of het afval goed gescheiden aangeboden wordt. Is dat niet het geval dan laat de inzamelaar het afval staan.
  Via de AfvalWijzerapp of via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u zien hoe u uw afval kunt scheiden.

 • Hoe lang duurt het?

  Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

  In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

 • Achtergrondinformatie

  Vragen en klachten over afvalinzameling, informatie over ledigingen, vragen over het scheiden van afval, het omruilen en/of aanvragen van containers en milieupas kunt u kwijt bij het Milieu Informatie Centrum (MIC). Deze is gratis te benaderen via telefoonnummer: 0800-023 03 36 of www.miconline.nl.