Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  In de gemeente Bergeijk worden het GFT-afval, verpakkingen van Plastic, Metaal (Blik) en Drankenkartons (PMD) en restafval huis aan huis opgehaald. In de kernen worden vrachtwagens op biogas ingezet: deze zijn stiller en stoten minder CO2 uit.

  In het buitengebied wordt een driecompartimenten voertuig ingezet, waarin de afvalstromen absoluut van elkaar gescheiden blijven.

 • Wat kost het?

 • Hoe werkt het?

  De inzameling start om 7.30 uur. Zorgt u ervoor dat uw container(s) en zak(ken) op tijd aan straat staan. Let u erop dat de container met de wielen naar de weg aangeboden wordt; dat is een teken voor de inzamelaar dat uw container nog vol is. De medewerkers van de inzamelaar plaatst uw container(s) andersom terug.

  De inzamelaar doet steekproeven om te zien of het afval goed gescheiden aangeboden wordt. Is dat niet het geval dan laat de inzamelaar het afval staan.
  In de Afvalapp kunt u terugvinden wat u in de GFT container kunt aanbieden.

 • Wat moet ik doen?

  Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Doe het afval in vuilniszakken.
  • Wanneer u afvalbakken hebt die u iedere week buiten zet, zorg er dan voor dat de bakken niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen afvalbakken hebt, vraagt u deze aan bij de gemeente.

  Via DeAfvalApp kunt u zien hoe u uw afval kunt scheiden.

 • Hoe lang duurt het?

  Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

  Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

  In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

 • Achtergrondinformatie

  Vragen of klachten over de huis aan huis inzameling kunt u kwijt bij het servicepunt van Baetsen: Het Servicepunt van Baetsen is gratis te benaderen via telefoonnummer 088-023 32 01 of mail naar kempen@baetsen.com

  Vragen over het ruilen en/of aanvragen van containers en milieupassen kunt u kwijt bij het Milieu Informatie Centrum (MIC). Deze is gratis te benaderen via telefoonnummer: 0800-023 03 36 of www.miconline.nl.