Pagina opties

Groter
A A

Asbest saneren, project sanering asbestdaken <35 m²

 • Wat is het?

  Aan de hand van luchtfoto’s heeft de gemeente Bergeijk een inventarisatie gemaakt van asbestverdachte daken tot 35 m2. Als uit deze inventarisatie is gebleken dat u in het bezit bent van een asbestverdacht dak, dan heeft u afgelopen november per post een brief van ons ontvangen. Dit is een uitnodiging om deel te nemen aan deze actie. In deze uitnodigingsbrief wordt o.a. de actie uitgelegd, aangegeven onder welke condities meegedaan kan worden en hoe u zich kunt aanmelden. 

  Indien u geen brief heeft ontvangen maar u wel in bezit bent van een asbesthoudend dak, welke voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zich ook aanmelden via ons registratieformulier.

  Registratieformulier actie asbest

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u deelnemen aan deze actie?

  • U bent inwoner van de gemeente Bergeijk
  • Op het perceel (kadastraal) is een dak aanwezig met minder dan 35 m² asbesthoudend materiaal
  • Het zijn asbesthoudende golfplaten (dakleien mogen niet, deze zijn gespijkerd)
  • De platen zijn vastgeschroefd, dus niet gespijkerd of op een andere manier bevestigd
  • De dakplaten zijn heel, vrij van breukvlakken
  • Het ‘gebouw’ waar het dak op ligt wordt niet gebruikt voor de  uitoefening van een beroep of bedrijf
  • De sanering van de platen doet u zelf of met vrijwillige hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of buren
 • Wat moet ik doen?

  Om u aan te melden voor deze actie vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul het registratieformulier actie asbest in
  2. Wanneer u klaar bent klikt u op ‘registreren’
  3. Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw deelname

  Aanmelden voor deze actie kan tot en met zondag 20 januari 2019.

 • Hoe lang duurt het?

  • Voor 1 december kunnen inwoners met een verdacht asbestdak tot 35 m2 een uitnodiging per post ontvangen met het verzoek deel te nemen aan deze actie;
  • Tot medio januari 2019 kunnen inwoners zich aanmelden via www.bergeijk.nl/asbestactie;
  • Van februari tot medio maart 2019 zullen alle deelnemers een e-mail ontvangen waarin de deelname aan deze actie wordt bevestigd. Verder zal er uitleg worden gegeven over hoe de golfplaten verwijderd en ingepakt dienen te worden. Aan alle deelnemers zullen gratis beschermende kleding en inpakmateriaal beschikbaar worden gesteld;
  • In april 2019 zal de gemeente Bergeijk de verwijderde en ingepakte asbesthoudende golfplaten bij de deelnemers ophalen. Over de exacte datum zullen de deelnemers per e-mail worden geïnformeerd.
 • Achtergrondinformatie

  Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. De verwachting is dat de regering asbestdaken per 2024 helemaal wil gaan verbieden. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om asbestdaken spoedig te verwijderen. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil middels een speciale actie de sanering van asbestdaken tot 35m² in de gemeente stimuleren.

  Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie dat er geen asbest meer mag zitten in nieuwe producten omdat  asbest schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast zijn eigenaren van panden met asbesthoudende daken meestal niet meer geheel verzekerd (opstal en inboedel) bij o.a. brand of andere calamiteiten. Als het verbod op asbestdaken in 2024 doorgaat dan dient de gemeente handhavend op te treden op plekken waar nog steeds asbesthoudende daken liggen. Vanwege deze noodzaak heeft de gemeente Bergeijk als doel om zo veel mogelijk te saneren vóór 2024.