Pagina opties

Groter

Asbest saneren, project sanering asbestdaken < 35 m²

 • Wat is het?

  De inschrijving voor de actie saneren asbestdaken <35 m² per kadastraal perceel is gesloten. In totaal hebben zo’n 232 deelnemers zich aangemeld waarmee we ruim 5000 m² asbest verwijderen. In week 16 tot en met week 21 komen we in alle dorpskernen van Bergeijk langs om de in big-bags ingepakte asbesthoudende golfplaten op te halen. 

  Asbest calamiteitennummer

  Tijdens de ophaalperiode zijn wij voor alle vragen over de asbestactie tijdens onze openingstijden bereikbaar via ons algemene nummer: 0497 - 551 455.

  In de weekenden zijn wij voor spoedeisende vragen over asbest bereikbaar via: 06 - 21 65 09 07. 

  In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij extreme begroeiing op uw asbesthoudende golfplaten, kunt u een extra big-bag bij ons aanvragen. In die gevallen komt er altijd een asbestspecialist van ons met u meekijken om te beoordelen of een extra big-bag noodzakelijk is. Voor het aanvragen van een extra big-bag in het weekend kunt u ook gebruik maken van het bovenstaande calamiteitennummer. 

  Veel gestelde vragen over asbest

  Veel gestelde vragen over de actie asbest saneren <35 m² per kadastraal perceel

 • Achtergrondinformatie

  Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. Per 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om asbestdaken spoedig te verwijderen. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil middels een speciale actie de sanering van asbestdaken tot 35m² in de gemeente stimuleren.

  Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie dat er geen asbest meer mag zitten in nieuwe producten omdat  asbest schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast zijn eigenaren van panden met asbesthoudende daken meestal niet meer geheel verzekerd (opstal en inboedel) bij o.a. brand of andere calamiteiten. Met het verbod op asbestdaken in 2024 dient de gemeente handhavend op te treden op plekken waar nog steeds asbesthoudende daken liggen. Vanwege deze noodzaak heeft de gemeente Bergeijk als doel om zo veel mogelijk te saneren vóór 31 december 2024.

  Mocht u twijfelen of uw huis asbesthoudend materiaal bevat dan kunt u contact opnemen één van onze asbestspecialisten de heer Ron Sanders of Roel Coenders. Bereikbaar via ons algemene nummer: 0497-551455.

 • Openbare documenten

 • Links