Pagina opties

Groter

Collecte

 • Wat is het?

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Zie de legesverordening van de gemeente Bergeijk.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de periode waarin u wilt collecteren een zogenaamde vrije periode is op het collecterooster van het CBF. Is dit niet het geval, dan wordt uw aanvraag niet gehonoreerd tenzij u collecteert voor/namens een lokale stichting of vereniging.

  De stichtingen op het collecterooster hebben een doorlopende collectevergunning van de gemeente voor de betreffende periode. Indien uw stichting niet voorkomt op het CBF-rooster, wint de gemeente advies in van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ingeval dit advies positief is en u wenst te collecteren in een vrije periode, dan kan de gemeente een collectevergunning verlenen.

  Lokale verenigingen of stichtingen mogen ongeacht het CBF-rooster een collecte organiseren. Hierbij geldt als voorwaarde dat, naast een stichting die volgens het CBF-rooster in dezelfde periode collecteert, aan slechts één lokale vereniging of stichting per week en per kern een vergunning wordt verleend.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.