Pagina opties

Groter

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kosten

  Tarief per 1 januari 2019 (legesverordening gemeente Bergeijk 2019, titel 3, hoofdstuk 1)

  voor het in be­han­deling nemen van een aanvraag tot het verkrij­gen van
  een vergunning ingevolge ar­tikel 3 van de Drank- en Horecawet

  € 204,80

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver­krijgen van
  een ont­hef­fing of een verklaring als bedoeld in arti­kel 35 van de Drank- en Hore­ca­wet

  € 51,20

  voor het in be­handeling nemen van een aanvraag
  om een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 4, lod 4 van de Drank-en Horecawet

  € 51,20

  ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
  alle wijzigingen van de vergunning als bedoeld in de Drank- en Horecawet

  € 51,20

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
  Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld
  in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

  € 153,60

 • Openbare documenten

 • Links

  Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019

  Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Website van Koninklijke Horeca Nederland

 • Wetgeving