Pagina opties

Groter

Parkeren in de blauwe zone

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  Ten behoeve van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum van Bergeijk is het wenselijk om de aanwezige parkeerplaatsen tijdens winkeltijden zoveel mogelijk vrij te houden voor (kortparkerende) bezoekers.

  De blauwe zone is van kracht op het parkeerterrein Elsenhof en langs het Hof, tot de aansluiting op de Eerselsedijk. Ook het gedeelte van het Hof vanaf de ABN Amro richting en tot de Dr. Rauppstraat is onderdeel van de blauwe zone.

  In een parkeerschijfzone geldt de maximale parkeerduur niet voor iemand met een gehandicaptenparkeerkaart. Een houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag dus de gehele dag op een parkeerplaats in een parkeerschijfzone staan.

  Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)?Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken.

  De blauwe zone geldt van:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur,
  • vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op
  • zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  De maximale parkeerduur, met gebruikmaking van een blauwe parkeerschijf, is 2 uur.

  • De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan.
  • Met een ontheffing kunt u langer parkeren in de zone.
  • U kunt een ontheffing aanvragen als u in dit gebied woont.

  In een blauwe zone mag u niet lang parkeren. Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken.

  Als u in dit gebied woont of werkt én u wilt langer parkeren in de blauwe zone, dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Zie de legesverordening van de gemeente Bergeijk.

 • Hoe werkt het?

  Deze ontheffing verschaft de ontheffinghouder het recht om vrij te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone gedurende een bepaalde termijn tot een maximumtermijn van 3 maanden. De dagen van de week en de uren op een dag waarvoor de ontheffing geldt kunnen per ontheffing bepaald worden en kunnen variëren per ontheffinghouder. Gegadigden voor een tijdelijke ontheffing zijn bv. kermis- en evenementenexploitanten en aannemers van werk in het gebied.

  De kosten voor het verkrijgen van een tijdelijk parkeerontheffing op kenteken binnen de parkeerschijfzone bedragen € 10,00 per week.

  Bezoekers van een begrafenis
  Ten behoeve van de bereikbaarheid van de kerk tijdens een begrafenisdienst kunnen bezoekers ontheffing krijgen op het verbod om te parkeren op het marktplein. Onder voorwaarden is parkeren op het marktplein dan toegestaan. De ontheffing kan aangevraagd worden door de organisatie van de begrafenis. Deze partij kan alleen bezoekers een ontheffing verlenen. Bij het gebruik van de ontheffing dient de ontheffingskaart zichtbaar onder de voorruit te worden geplaatst.

  • Op het verkeersbord in de blauwe zone staat hoe lang u er maximaal mag parkeren.
  • De zone kan gelden op bepaalde dagen of uren. Dit wordt dan aangegeven.
 • Wat moet ik doen?

  • U stelt de kaart in op het tijdstip van aankomst;
  • U plaatst deze parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit;

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  Ontheffing

  • voor welke locatie u de ontheffing aanvraagt;
  • in welke periode u daar wilt parkeren;
  • waarom u de ontheffing wilt.

  Ontheffingen voor bedrijven

  U kunt voor uw bedrijf meerdere zakelijke ontheffingen aanvragen. De gemeente bepaalt hoeveel ontheffingen uw bedrijf krijgt.

 • Achtergrondinformatie

  Een parkeerschijfzone is een maatregel om kort parkeren te bevorderen. Het instellen van de maximum parkeerduur is echter hinderlijk voor bijvoorbeeld bewoners. Het College van Burgemeester en Wethouders verleent op een daartoe strekkend verzoek ontheffingen. Hiervoor heeft het bestuur strikte voorwaarden gesteld.

  Bewoners/huurders van het binnen de parkeerschijfzone gelegen gebied kunnen een onheffing aanvragen. Deze ontheffing geeft de ontheffinghouder het recht om op alle momenten en tijdstippen vrij te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone gedurende de geldigheidsduur van de ontheffing.

  U mag uw motor in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. U moet uw motor wel parkeren op een parkeerplaats, niet op de stoep.