Pagina opties

Groter

Spandoek ophangen

 • Wat is het?

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

  Spandoek

  Voor het ophangen van een spandoek krijgt u alleen toestemming als het spandoek niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Daarnaast moet het spandoek opgehangen te worden op door de gemeente aangewezen locaties.

  Sandwich- / driehoekborden

  Voor het plaatsen van sandwich- / driehoekborden moet u schriftelijk vergunning vragen bij de gemeente (het mag geen commerciële reclame zijn).

  Heeft deze reclame betrekking op activiteiten binnen de gemeente Bergeijk dan mag u 15 sandwich- / driehoekborden plaatsen. Deze borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 14 dagen.

 • Hoe werkt het?

  Als u een spandoek wilt ophangen, vraagt u zichzelf dan het volgende af:

  • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
  • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
  • Is er overlast voor omwonenden?
  • Kan de boodschap kwetsend zijn voor anderen?
  • Wordt het straatbeeld ontsierd?

  Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken weigeren.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt aan de gemeente of u uw spandoek mag ophangen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het spandoek wilt ophangen
  • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
  • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
  • hoe groot het spandoek is
  • een tekening of een foto van het spandoek
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

 • Kosten

  Spandoek

  Tarief per 1 januari 2020 (legesverordening gemeente Bergeijk 2020, titel 1, hoofdstuk 20, 1.20.4) voor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van spandoeken € 26,00

  Sandwich- / driehoeksborden

  Tarief per 1 januari 2020 (legesverordening gemeente Bergeijk 2020, titel 1, hoofdstuk 20, 1.20.3) voor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een reclamedriehoeksbord € 77,95

 • Achtergrondinformatie

  De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
  • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
  • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.
 • Links

  Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019