Pagina opties

Groter

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 • Wat is het?

  Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg.

 • Hoe werkt het?

  De Wvggz bepaalt dat het mogelijk is een melding te doen bij de gemeente als er zorgen zijn over iemand naar aanleiding van een psychische stoornis. De gemeente onderzoekt dan of verplichte zorg nodig is.

  Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dat kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Ook moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg
  • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft

  Wanneer uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat verplichte zorg waarschijnlijk nodig is, stuurt de gemeente de bevindingen naar het Openbaar Ministerie. Vervolgens neemt de Officier van Justitie een beslissing over het inzetten van verplichte zorg.

  In de Kempen wordt het meldpunt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

 • Wat moet ik doen?

  Hebt u vragen over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of wilt u een melding doen?

  Bel dan naar telefoonnummer 0497-745301 van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt buiten kantoortijden melden via het e-mailadres: wvggz@kempengemeenten.nl .

  Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

  Bezoekadres, alleen op afspraak: Gemeentehuis Bladel  | Markt 21 | 5531 BC Bladel
  Postadres: Postbus 66 | 5530 AB Bladel

  Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Samenwerking Kempengemeenten: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 • Achtergrondinformatie

  In de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie en zorgorganisaties met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zoals bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis en raakt iemand erg in de war, dan kan het zo zijn dat iemand verplichte zorg nodig heeft.

  Verplichte zorg kan een opname in een ziekenhuis zijn, maar ook verplichte begeleiding of medicatie. Belangrijk om te weten is dat verplichte zorg alléén in uiterste gevallen kan worden ingezet, de inzet van verplichte zorg is dan ook erg zeldzaam. Er wordt altijd gezocht naar een vrijwillige oplossing.

  De Wvggz vervangt de ‘Wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen’ (Wet bopz). In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn of haar naasten inspraak hebben in de behandeling, wanneer er een besluit tot verplichte zorg is genomen. De Wvggz maakt het daarnaast mogelijk dat een verplichte behandeling ook thuis kan plaatsvinden.