Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 september 2017.

Gemeente Bergeijk streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website https://www.bergeijk.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij maken gebruik van verschillende toetstools voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periode interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!