Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 september 2017.

De gemeente Bergeijk wil vanaf 1 januari 2018 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website https://www.bergeijk.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij maken gebruik van verschillende toetstools voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periode interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen