Pagina opties

Groter

Zorgloket

Het Zorgloket is een centraal punt in het gemeentehuis van Bergeijk. In het Zorgloket kunt u terecht met al uw vragen over en aanvragen voor de huishoudelijke hulp, begeleiding (zowel bij u thuis als dagbesteding), beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers, vervoer en voorzieningen zoals een rolstoel of aanpassingen in de woning. Daar wordt een melding gemaakt van uw vraag.

Een van de zorgconsulenten maakt dan met u een afspraak om u thuis te komen bezoeken. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie bekeken en worden de resultaten besproken die u wilt bereiken.

De zorgconsulenten kijken daarbij altijd eerst naar wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving kan doen en waar u vervolgens nog ondersteuning bij nodig heeft. Samen met de zorgconsulent kijkt u naar de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een zelfhulpgroep zijn, dagbesteding voor ouderen die geboden wordt door vrijwilligers (huiskamers) en/of dagbesteding bij een zorgaanbieder (via een individuele voorziening). U kunt in het gesprek zelf aangeven wat het beste bij u past.

Na dit gesprek ontvangt u een brief met daarin opgenomen de belangrijkste conclusies van het gesprek en een overzicht van de gemaakte afspraken. Beschreven staat welke acties u zelf onderneemt en welke de gemeente.

Zorgloket

Voor vragen op het gebied van zorg (Wmo), jeugdhulp, werk en inkomen

Burgemeester Magneestraat 1 | 5571 HB Bergeijk
Telefoonnummer: 0497 - 551 366
E-mail: zorgloket@bergeijk.nl

U kunt bij het Zorgloket binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig.
Het zorgloket is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Het is ook mogelijk om in overleg op een andere tijd een afspraak te maken.