Pagina opties

Groter

Herontwikkeling Hof-Noord, Bergeijk

In de centrumvisie van Bergeijk staat o.a. dat het noordelijke deel van het centrumgebied een ‘trekker’ mist. We noemen dit gedeelte van het centrum Hof-Noord. Met het project “Hof-Noord” wordt op de voormalige locatie van het postkantoor een supermarkt gerealiseerd met daarboven appartementen. Initiatiefnemer is Hof-Noord BV. Op deze pagina vindt u informatie over dit project.

Supermarkt,  sociale woningbouw en openbaar gebied

Het huidige pand, waar voorheen het postkantoor was gevestigd, en 23 appartementen zullen worden gesloopt. Vervolgens wordt een nieuw pand gerealiseerd van ca. 1.600 m2. Op de begane grond zal de Albert Heijn zich vestigen. Daarboven komen drie lagen met in totaal 30 sociale huurappartementen. Het nieuwe pand heeft een kleiner oppervlakte, waardoor het openbaar gebied groter wordt. De huidige vestiging van Albert Heijn aan de Burgemeester Magneestraat zal verhuizen naar Hof-Noord. De huidige 23 appartementen van Woningbelang zullen worden gesloopt. Boven het nieuwe pand komen 30 appartementen van Woningbelang. Deze appartementen worden gasloos. In het openbaar gebied rondom het nieuwe pand zullen minimaal 70 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

De gemeente streeft naar een leefbaar, geconcentreerd en bruisend centrum met voldoende voorzieningen en zo min mogelijk leegstand. De komst van een supermarkt aan de noordzijde van het Hof zal leiden tot meer combinatiebezoeken. Daarnaast heeft het plan het doel om de parkeersituatie te verbeteren, een betere verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum te creëren en de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en openbaar gebied te optimaliseren. Ook draagt het project bij aan het volkshuisvestings- en duurzaamheidsbeleid: het aantal sociale huurwoningen neemt toe met 7 en de nieuwe appartementen worden levensloopbestendig en gasloos uitgevoerd.

Filmpje impressie omgeving Hof-Noord

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De gemeenteraad heeft op 18 april 2019 het bestemmingsplan Hof-Noord gewijzigd vastgesteld; burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2019 de gevraagde omgevingsvergunning verleend.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hof-Noord te Bergeijk’ en verleende omgevingsvergunning ‘nieuwbouw supermarkt en 30 appartementen’

Openbaar gebied

Samen met een klankbordgroep is gekeken naar het openbaar gebied in de omgeving van het nieuwe pand. Bureau MTD heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. 

Planning

Naar verwachting zal de bouw in 2019 of 2020 kunnen starten.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider dhr. Theo Duffhues, telefoon 0497-551455.

Informatieavond

Op woensdag 19 juni is een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het ontwerp van het openbaar gebied is toegelicht. Daarnaast werd er ook nog even kort stilgestaan bij het bestemmingsplan en het bouwplan.  

De presentatie van deze bijeenkomst en de drie eerder gehouden informatieavonden zijn hieronder terug te vinden.