Pagina opties

Groter

Programmaplan BErgeijkENERGY (duurzaamheid en klimaat)

Logo BErgeijkENERGYIn 2009 is door de gemeenteraad van Bergeijk de “Klimaatvisie Kempengemeenten” vastgesteld. Het doel van de Klimaatvisie is: Kempengemeenten Energieneutraal. Dat betekent dat alle verbruikte energie in de Kempen afkomstig is uit binnen de Kempen opgewekte duurzame en hernieuwbare bronnen. Een belangrijke stap om meer vaart te maken met het bereiken van dit doel is het opstellen van een programmaplan BErgeijkENERGY. In het programmaplan BErgeijkENERGY wordt de aanpak beschreven, hoe Bergeijk invulling gaat geven aan het bereiken van energieneutraliteit.

Programmaplan BErgeijkENERGY (duurzaamheid en klimaat)