Pagina opties

Groter

Projecten en herinrichting

 • Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

  Op 30 april 2019 is er een algemene informatieavond geweest in de Gestelberg over de Hasselsestraat, Koperteutenstraat en omgeving en Stronk en omgeving. Tijdens de informatieavond is het voornemen van de gemeente bekend gemaakt om de wijken volledig her- in te richten. Van kavelgrens tot kavelgrens inclusief de riolering wordt alles vernieuwd. Hiertoe moet vooraf een ontwerp worden gemaakt, waarbij een klankbordgroep intensief wordt betrokken. Tijdens de avond is meteen de klankbordgroep geformeerd. Afgezien van de dorpsraad zullen een 8-tal bewoners in de klankbordgroep deelnemen.

 • Herinrichting Hoeverstraat - Zandstraat, Westerhoven

  In het voorjaar hebben we ons voornemen tot de herinrichting van beide straten aangegeven en een klankbordgroep  geformeerd om tot een nieuw ontwerp te komen. Met de klankbordgroep hebben we een drietal sessies doorlopen, waarin zij hun input en feedback hebben kunnen geven. Hieruit is een ontwerp voortgekomen, dat we betrokkenen en ge├»nteresseerden hebben laten zien tijdens een inloopavond op woensdag 19 september 2018. De aanleg is gepland in/vanaf het 2e kwartaal van 2019.   

 • Herinrichting plein Elsenhof, Bergeijk

  Na de herinrichting van een groot deel van het Hof en Burgemeester Magneestraat heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de herinrichting van het centrum Bergeijk waarbij het plein Elsenhof, voor de Jumbo, moet worden aangepakt. De aftrap van dit project heeft plaatsgevonden tijdens een informatieavond op maandag 24 september 2018 van 19.30 - 20.30 uur in het gemeentehuis Bergeijk.

 • Herinrichting Riethovensedijk en Ploegpad, Bergeijk

  Op woensdag 6 februari 2019 heeft de informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Riethovensedijk en Ploegpad, waarbij de uitvoering 2e fase is gepresenteerd. De presentatie kunt u onderstaand downloaden.

 • Woonrijp maken inbreidingplan Voorderstraat, Riethoven

  Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het inbreidingsplan Voorderstraat in Riethoven. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.

 • Woonrijp maken Terlo, Bergeijk

  Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het plan Terlo in Bergeijk. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.

 • Woonrijp maken Tiliaans, Luyksgestel

  Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het plan Tiliaans in Luyksgestel. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.