Pagina opties

Groter

Projecten en herinrichting

 • Aanpassing Stökskesweg

  In relatie met de aanleg van de Diepveldenweg worden op industrieterrein Waterlaat ook verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op het industrieterrein en het sturen van doorgaande verkeer naar de nieuwe Diepveldenweg. In dat kader wordt de aansluiting naar het noordelijke deel van de Stökskesweg (gedeelte richting Hooge Berkt), in de bocht Waterlaat / Stökskesweg, aangepast.

 • Herinrichting Burgemeester Magneestraat, Bergeijk

 • Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

  Op 21 januari 2020 hebben wij een inloopavond gehouden over de wijken Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o. op die avond is het ontwerp gepresenteerd, dat samen met een klankbordgroep tot stand was gekomen. Daarnaast hebben we u op de hoogte gebracht van onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater en u op de hoogte gebracht van onze planning.

 • Herinrichting Industrieweg, Bergeijk

  Op woensdag 28 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Industrieweg in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de bedrijventerreinen. Hierin faciliteert de gemeente door een hemelwatercoach in te zetten.

 • Herinrichting Kleine Broekstraat

  In oktober 2019 is een informatieavond geweest over de herinrichting van de Kleine Broekstraat in Bergeijk. Op de avond is klankbordgroep geformeerd, waarmee een viertal sessies zijn doorlopen om een plan te maken voor de herinrichting. De klankbordgroepleden hebben hierbij hun input en feedback kunnen geven. Hieruit zijn twee verschillende ontwerpen voortgekomen, zonder een duidelijke voorkeur. 

 • Herinrichting plein Elsenhof, Bergeijk

  Het plein Elsenhof, de voetpaden en de entree naar de parkeerplaats worden heringericht. Het betreft een totale herinrichting, waarbij de gehele bestrating en meubilair wordt vernieuwd. Ook wordt het regenwater, wat op de bestrating en op daken van omringende panden valt, van het vuilwaterriool afgehaald. Dit zal voortaan ondergronds naar het Brouwersbos worden geleid. Het ontwerp is samen met een klankbordgroep en een gespecialiseerd bureau tot stand gekomen. Het plein wordt voorzien van natuurstenen bestrating en een drietal verhoogde groenvakken, die ook als zitelement gebruikt kunnen worden. Op het plein komt verder een lange bank en een boom. De fietsrekken zijn voor een groot deel demontabel om ook ruimte te kunnen maken voor bijv. de jaarlijkse kermis. Een opvallend element vormt een hoge houten mast met schijnwerpers, die het plein subtiel gaat verlichten. Rondom het natuurstenen plein wordt de verharding afgewerkt met duurzame, gebakken klinkers. De voetgangersstrook langs de winkelstrip met de drogisterij, maar ook de rijbaan naar de parkeerplaats zal worden uitgevoerd met gebakken klinkers. De werkzaamheden zullen tot begin juli plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden zal de straat tussen de supermarkt en drogist een tijd afgesloten zijn. U kunt de parkeerplaats van de supermarkt via een omleiding wel bereiken.

  Hieronder vindt u detailinformatie over de werkzaamheden en planning. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Ferry Jansen; ferry.jansen@bergeijk.nl 

 • Maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

  De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

 • Patersbos project, met nieuwe speel-, natuur- en ontmoetplek

  Het is zo ver. Het Patersbos wordt aangepakt en daarin wordt een speel-, natuur en ontmoetplek gerealiseerd voor alle inwoners en bezoekers van Bergeijk. Het gaat om inclusief spelen, dus ook mindervaliden kunnen er gebruik van maken. Dat is juist het bijzondere van dit project, dat door de jeugdgemeenteraad is geïnitieerd.

 • Traverse Luyksgestel

  In de Gemeentelijk visie Mobiliteit (het verkeersbeleid van de gemeente) is de wegcategorisering voor de hele gemeente vastgelegd. De Dorpstraat in Luyksgestel is daarin aangemerkt als een gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg heeft als hoofddoel om het doorgaande verkeer vlot en veilig te laten doorstromen. Echter in het gebied vanaf de kiosk tot aan de Plus en bakkerij Van Heeswijk vindt veel uitwisseling van verkeer plaats. Voetgangers, fietsers die de weg oversteken, automobilisten, vrachtverkeer dat komt laden en lossen. Allerlei verkeersbewegingen die in dit gebied gecombineerd moeten worden.

 • Werkzaamheden Eykereind, Bergeijk

  Op woensdag 28 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de 'werkzaamheden Eykereind' in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de particuliere percelen. Hierin faciliteert en stimuleert de gemeente door een bijdrage.   

 • Woonrijp maken Tiliaans, Luyksgestel

  Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het plan Tiliaans in Luyksgestel. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.