Pagina opties

Groter

Projecten en herinrichting

 • 30 km zone maatregelen Berkenlaan-Lijsterbesdreef

  Bergeijk is de laatste jaren volop in ontwikkeling, zo wordt sinds dit jaar volop gewerkt aan de realisatie van de Westparallel, waarbij het de bedoeling is dat het zuidelijk deel vanaf de huidige N69 tot aan de Dommelseweg (N397) al in april 2021 in gebruik genomen wordt. Onlangs is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de realisatie van de Diepveldenweg, waarbij het de bedoeling is dat het werk gereed is in april 2021.

 • Herinrichting Burgemeester Magneestraat, Bergeijk

 • Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

  Op 21 januari 2020 hebben wij een inloopavond gehouden over de wijken Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o. op die avond is het ontwerp gepresenteerd, dat samen met een klankbordgroep tot stand was gekomen. Daarnaast hebben we u op de hoogte gebracht van onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater en u op de hoogte gebracht van onze planning.

 • Herinrichting Industrieweg, Bergeijk

  Op woensdag 28 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Industrieweg in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de bedrijventerreinen. Hierin faciliteert de gemeente door een hemelwatercoach in te zetten.

 • Herinrichting Kleine Broekstraat

  In oktober 2019 is een informatieavond geweest over de herinrichting van de Kleine Broekstraat in Bergeijk. Op de avond is klankbordgroep geformeerd, waarmee een viertal sessies zijn doorlopen om een plan te maken voor de herinrichting. De klankbordgroepleden hebben hierbij hun input en feedback kunnen geven. Hieruit zijn twee verschillende ontwerpen voortgekomen, zonder een duidelijke voorkeur. 

 • Herinrichting plein Elsenhof, Bergeijk

  Na de herinrichting van een groot deel van het Hof en Burgemeester Magneestraat heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de herinrichting van het centrum Bergeijk waarbij het plein Elsenhof, voor de Jumbo, moet worden aangepakt. De aftrap van dit project heeft plaatsgevonden tijdens een informatieavond op maandag 24 september 2018 van 19.30 - 20.30 uur in het gemeentehuis Bergeijk.

 • Maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

  De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

 • Patersbos project, met nieuwe speel-, natuur- en ontmoetplek

  Het opknappen van het Patersbos, met daarbij het realiseren van een speel-, natuur- en ontmoetplek, bevindt zich momenteel in de laatste fase van het ontwerp. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om op een centrale, goed toegankelijke en bosrijke locatie, een speel-, natuur- en ontmoetplek te realiseren voor alle inwoners van Bergeijk: jong en oud, met en zonder beperking. Dit initiatief is begonnen bij de jeugdgemeenteraad. De kinderen hebben zich ingezet voor een samenspeelplek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen in de natuur.

 • Traverse Luyksgestel

  In de Gemeentelijk visie Mobiliteit (het verkeersbeleid van de gemeente) is de wegcategorisering voor de hele gemeente vastgelegd. De Dorpstraat in Luyksgestel is daarin aangemerkt als een gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg heeft als hoofddoel om het doorgaande verkeer vlot en veilig te laten doorstromen. Echter in het gebied vanaf de kiosk tot aan de Plus en bakkerij Van Heeswijk vindt veel uitwisseling van verkeer plaats. Voetgangers, fietsers die de weg oversteken, automobilisten, vrachtverkeer dat komt laden en lossen. Allerlei verkeersbewegingen die in dit gebied gecombineerd moeten worden.

 • Werkzaamheden Eykereind, Bergeijk

  Op woensdag 28 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de 'werkzaamheden Eykereind' in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de particuliere percelen. Hierin faciliteert en stimuleert de gemeente door een bijdrage.   

 • Woonrijp maken Tiliaans, Luyksgestel

  Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het plan Tiliaans in Luyksgestel. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.